Prelucrarea datelor personale

Registre ale abonatilor
La încheierea contractului ai posibilitatea sa alegi daca datele tale cu caracter personal vor fi sau sau nu incluse în registre ale abonatilor (carte cu numere de telefon, aplicatii online etc.). Contractul va contine datele tale de identificare care se vor regasi în registre ale abonatilor, în cazul în care ai optat pentru acest lucru.
Verifica ce contine contractul tau! Daca ai încheiat un contract si nu ai o clauza referitoare la dreptul tau de a opta pentru includerea/neincluderea datelor tale în registre ale abonatilor, ANCOM poate lua masuri. Vezi cum ne poti transmite o sesizare. Consulta sectiunea Sesizeaza ANCOM!
Baze de date ale datornicilor
De regula, prin contractele pe care le încheie cu abonatii sai furnizorii de telefonie îsi rezerva dreptul de a transmite datele abonatilor unor firme de recuperare a debitelor sau de a le introduce într-o baza de date, în cazul în care abonatii înregisteaza datorii (de exemplu, Preventel).
Astfel de situatii vizeaza modul în care furnizorii prelucreaza datele cu caracter personal ale abonatilor lor.
În cazul în care doresti sa faci o reclamatie cu privire la acest aspect, adreseaza-te Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.