Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

SERVICII DIGITALE

Când faci o reclamație la ANCOM?

Poți face o plângere la ANCOM dacă ești destinatar al serviciilor intermediare și ai domiciliul sau reședința, respectiv sediul, în România și ai motive să crezi că furnizorul unui serviciu intermediar nu își îndeplinește obligațiile conform Regulamentului privind serviciile digitale.

Plângerile pot fi depuse în nume propriu sau prin reprezentant, dar și de către un organism, organizație sau asociație pe care o mandatezi să îți exercite drepturile.

În cazul în care plângerea privește o presupusă încălcare a Regulamentului privind serviciile digitale de către un furnizor de servicii intermediare stabilit în alt stat membru UE (de exemplu, Meta sau X), ANCOM transmite plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din respectivul stat membru.

Atenție!

Destinatarii serviciilor pot semnala furnizorilor de servicii intermediare existența anumitor informații pe care le consideră a constitui conținut ilegal, iar furnizorii au obligația de a institui mecanisme prin care să preia aceste sesizări. Totodată, dacă un furnizor a decis să îți șteargă conținutul sau să îți blocheze contul și nu ești de acord cu decizia luată, trebuie să te adresezi întâi furnizorului. Mecanismele instituite de furnizorii de servicii intermediare trebuie să fie ușor de accesat și de utilizat.

Deși este în sarcina ANCOM, în calitate de coordonator al serviciilor digitale, să verifice modul în care furnizorii de servicii intermediare respectă obligațiile ce le revin conform Regulamentului privind serviciile digitale, ANCOM nu are rolul de a se pronunța dacă un anumit conținut este sau nu ilegal și nici să acționeze ca organism de apel împotriva deciziilor furnizorilor de servicii intermediare în legătură cu conținutul ilegal sau care contravine regulilor de utilizare stabilite de furnizor.

Principalele obligații ale furnizorilor serviciilor intermediare sunt explicate în întrebările și răspunsurile de pe această pagină.

Cum faci o reclamație către ANCOM?

Poți depune o plângere la ANCOM, în legătură cu încălcarea prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale, folosind formularul dedicat:

 

Ce trebuie să conțină plângerea?

 1. Datele tale de identificare
  Pentru a putea fi luată în considerare, plângerea ta trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele date: nume, prenume, adresa de domiciliu sau de reședință și o adresă de poștă electronică. Prin excepție, ANCOM va procesa și plângerile anonime, atunci când acestea au ca obiect sau au legătură cu infracțiuni precum abuzul sexual asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, așa cum sunt ele definite prin prevederile legale în vigoare.
 2. Datele furnizorului reclamat
  Numele furnizorului (inclusiv URL-ul paginii de internet) pe care îl reclami și alte detalii care pot ajuta la identificarea acestuia.
 3. Obiectul plângerii
 • Detaliile demersurilor întreprinse de tine către furnizor (raportarea inițială/ revenirea/plângerea) sau către un organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor;
 • Detaliile plângerii tale, incluzând motivul pentru care consideri că furnizorul nu și-a respectat obligațiile conform Regulamentului privind serviciile digitale;
 • URL-uri, capturi de ecran sau alte dovezi care pot ajuta la înțelegerea/evaluarea plângerii tale.

 

Atenție!  Plângerea ta poate fi clasată dacă:

 • este anonimă, ilizibilă, conține limbaj licențios, este vădit nefondată;
 • are același obiect și se referă la aceleași părți cu o cerere aflată pe rolul unei instanțe judecătorești;
 • este o revenire cu același subiect și privind aceleași părți ca o plângere anterioară la care ai primit răspuns din partea ANCOM.

Ce se întâmplă după ce depun plângere la ANCOM?

După completarea tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului (link), vei primi o informare la adresa de e-mail comunicată, care va conține informații privind numărul de înregistrare, conținutul plângerii transmise, cât și termenul în care vei putea să transmiți o reacție la punctul de vedere pe care îl vei primi din partea furnizorului.

Pe parcursul derulării investigației, ANCOM poate constata că sunt necesare informații/explicații suplimentare. În acest caz, ANCOM îți poate solicita clarificări, iar dacă nu dai curs solicitării în termenul indicat, răspunsul tardiv va fi tratat ca o nouă plângere.

În anumite cazuri, dacă apreciază că este necesar, ANCOM poate organiza întâlniri prin mijloace de comunicare la distanță sau la sediul său.

Derularea investigațiilor și transmiterea răspunsului:

 • Caz 1 – Furnizorul reclamat este în România

ANCOM analizează toate informațiile, dovezile și punctele de vedere primite și îți comunică un răspuns în termen de cel mult 90 de zile, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. În cazul unor litigii complexe, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu un termen suplimentar de cel mult 90 de zile.

 • Caz 2 – Furnizorul este stabilit în alt stat membru UE

ANCOM transmite plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a furnizorului de servicii intermediare, conform competențelor acestuia stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale, însoțită de un aviz care conține concluziile unei evaluări primare a plângerii, dacă acest lucru este considerat oportun.

ANCOM va intermedia și comunicarea ulterioară cu această autoritate (de exemplu, dacă aceasta îți solicită informații suplimentare).

După finalizarea investigațiilor, te vom informa cu privire la modalitatea de soluționare în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor privind rezoluția adoptată de acest organism.