Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Audiente

Dacă dorești o audiență la președintele ANCOM, ne poți transmite o solicitare în acest sens, precizând datele tale de identificare, precum și obiectul audienței la:

Vezi mai jos regulile privind solicitarea și desfășurarea audiențelor în ANCOM.

  1. Audiența se solicită în nume propriu și reprezintă o întrevedere acordată unui cetățean de către președintele/vicepreședinții ANCOM, fără a avea caracterul unei dezbateri publice sau a unei întâlniri cu reprezentanți ai presei.
  2. Desfășurarea activității de audiență se face pe baza unei cereri motivate şi aprobate, prin rezoluţie, de către preşedintele ANCOM sau de persoana desemnată de acesta. Înscrierea în audiență se face prin completarea Formularului de audiență, care poate fi transmis prin e-mail la adresa sesizare@ancom.ro, prin fax la nr. 0372 845 404, prin poștă sau depus la sediul central al ANCOM din str. Delea Nouă nr. 2, sector 3, Bucureşti.
  3. După primirea cererilor de audiență, dacă este cazul, persoana responsabilă cu organizarea audiențelor va solicita un punct de vedere din partea șefilor de direcții/servicii/compartimente, după caz, cu privire la aspectele menționate de către solicitant.
  4. După aprobarea/respingerea cererii de audiență, persoana responsabilă cu organizarea audiențelor le va comunica solicitanților, în scris, rezoluția conducerii ANCOM și, după caz, data şi ora audienței.
  5. În cazuri deosebite, audiențele pot fi acordate şi de alte persoane de specialitate, împuternicite de președintele/vicepreședinții ANCOM, în funcție de problemele care fac obiectul audienței.
  6. Persoanele care solicită audiența pentru soluționarea unor probleme care nu sunt de competența ANCOM nu vor fi înscrise pe lista de audiențe, ci vor fi îndrumate de către persoana responsabilă cu organizarea audiențelor către instituțiile sau autoritățile competente pentru rezolvarea problemei.
  7. Persoanele care au depus o petiție la ANCOM și au primit un răspuns oficial la aceasta nu mai pot beneficia de o audiență având același subiect.
  8. Persoanele care au participat la o audiență cu reprezentanții ANCOM nu mai pot beneficia de încă o audiență având același subiect.
  9. Cererea de audiență poate fi respinsă dacă în urma unei analize preliminare realizate de persoana responsabilă se constată că audiența are același obiect cu un proces care se află pe rolul instanțelor judecătorești sau asupra căruia instanța s-a pronunțat deja.
  10. Durata unei audiențe nu va depăși 30 de minute.