Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Comerțul online

Dacă ai calitatea de consumator și vrei să depui o plângere care are ca obiect un produs sau serviciu comercializat în mediul online, te informăm că aceasta trebuie să fie adresată furnizorului care comercializează acel produs sau serviciu.

Un rol însemnat în menținerea siguranței în mediul online îl au și autoritățile relevante ce dețin atribuții sau competențe specifice pe anumite domenii sau sectoare de activitate. Aceste autorități sau instituții dețin cunoștințe de fond importante, iar rolul lor se extinde și la fapte ce se petrec în mediul online.

Furnizorul de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță trebuie să dispună de următoarele informații privind comercianții, pentru a le permite să utilizeze serviciile sale:

 • numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale comerciantului;
 • o copie a documentului de identificare al comerciantului sau orice altă identificare electronică;
 • coordonatele contului de plată ale comerciantului;
 • numărul de înregistrare și registrul de comerț în care comerciantul este înregistrat sau mijlocul echivalent de identificare din registrul public similar;
 • o autocertificare a comerciantului care se angajează să ofere numai produse sau servicii care respectă normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene.

Înainte de a-i permite comerciantului să îi folosească serviciile, furnizorul de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță trebuie să depună toate eforturile pentru a evalua dacă informațiile de mai sus sunt fiabile și complete, prin utilizarea oricărei baze de date online sau interfețe oficiale și accesibile în mod liber puse la dispoziție de un stat membru sau de UE ori prin cererea unor documente justificative din surse fiabile adresată comerciantului.

Datele de contact, numărul de înregistrare la registrul comerțului și autocertificarea conformității comerciantului trebuie să fie disponibile în mod clar, ușor accesibil și inteligibil pe interfața online a platformei online unde sunt prezentate informațiile referitoare la produsul sau serviciul comercializat.

În cazul în care consideri că un furnizor de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță nu și-a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește informațiile despre comercianți (conform art. 30 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți depune o plângere la ANCOM.

Furnizorul de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță trebuie să dispună de următoarele informații privind comercianții, pentru a le permite să utilizeze serviciile sale:

 • numele, adresa, numărul de telefon și adresa de e-mail ale comerciantului;
 • o copie a documentului de identificare al comerciantului sau orice altă identificare electronică;
 • coordonatele contului de plată ale comerciantului;
 • numărul de înregistrare și registrul de comerț în care comerciantul este înregistrat sau mijlocul echivalent de identificare din registrul public similar;
 • o autocertificare a comerciantului care se angajează să ofere numai produse sau servicii care respectă normele aplicabile ale dreptului Uniunii Europene.

În ceea ce privește comercianții care, la 17 februarie 2024, utilizează deja serviciile furnizorilor de platforme online, furnizorii de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță vor depune toate eforturile pentru a obține informațiile enumerate de la comercianții în cauză în termen de 12 luni (art. 30 alin. (2) paragraful 2 din Regulamentul privind serviciile digitale). În cazul în care comercianții nu respectă termenul, furnizorii de platforme online suspendă furnizarea serviciilor lor către comercianții respectivi, până când aceștia furnizează toate informațiile.

Dacă un furnizor de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță consideră că informațiile furnizate de comerciant sunt incorecte, incomplete sau neactualizate, furnizorul îi va solicita comerciantului să remedieze situația fără întârziere. În cazul în care comerciantul întârzie furnizarea informațiilor solicitate, furnizorul de platformă online va suspenda furnizarea serviciilor sale către comerciant în legătură cu ofertele de produse sau servicii către consumatorii situați în Uniunea Europeană până când cererea este îndeplinită.

În cazul în care consideri că un furnizor de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță nu și-a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește suspendarea furnizării serviciilor sale către un comerciant (conform art. 30 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți depune o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță trebuie să pună la dispoziția comercianților un sistem intern de soluționare a plângerilor referitoare la refuzul de a permite utilizarea serviciilor sale de către un comerciant sau la suspendarea furnizării serviciilor către comerciant.

Sistemul de soluționare a plângerilor trebuie să fie ușor de accesat și utilizat, să permită transmiterea tuturor informațiilor necesare pentru ca furnizorul platformei să poată lua în considerare plângerea.

Plângerea trebuie să poată fi transmisă electronic și gratuit. Ai la dispoziție 6 luni de la data deciziei pentru a depune o plângere la furnizorul de platforme online.

În cazul în care consideri că furnizorul de platforme online nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la mecanismul intern de soluționare a plângerilor (conform art. 20 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online sunt obligați să pună la dispoziție un mecanism de notificare a conținutului presupus ilegal, inclusiv a comercializării de produse/servicii ilegale. Acest mecanism trebuie să fie ușor de accesat și utilizat, prin mijloace electronice.

Atunci când utilizezi un mecanism de notificare, furnizorul trebuie să îți permită și să îți faciliteze furnizarea următoarelor elemente, astfel încât furnizorul să aibă suficiente informații pentru a procesa notificarea:

 • o explicație suficient de justificată a motivelor pentru care consideri că produsele/serviciile comercializate sunt ilegale;
 • o indicație clară a localizării electronice exacte a conținutului referitor la produse, de exemplu URL-ul;
 • numele tău și adresa de e-mail, cu excepția cazului în care produsele/serviciile sunt considerate material implicând abuz sexual asupra copiilor;
 • o declarație care să confirme că ai cu bună-credință convingerea că produsele/serviciile și susținerile cuprinse în notificare sunt exacte și complete.

În cazul în care consideri că furnizorul de platforme online nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la mecanismul de notificare (conform art. 16 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

În situația în care, cu ocazia transmiterii notificării, ai comunicat și adresa ta de e-mail, furnizorul de platforme online îți va confirma primirea acesteia.

În cazul în care notificarea transmisă permite unui furnizor diligent de platforme online să identifice caracterul ilegal al produsului/serviciului fără o examinare juridică detaliată, atunci din momentul în care ia cunoștință de aceste aspecte, furnizorul de platforme online trebuie să acționeze prompt pentru a elimina conținutul ilegal sau pentru a bloca accesul la acesta.

Dacă ai furnizat o adresă de e-mail în cuprinsul notificării, vei fi informat prin intermediul acesteia cu privire la decizia furnizorului, fără întârzieri nejustificate. Dacă furnizorul a folosit mijloace automatizate pentru a lua decizia, trebuie să primești informații despre modul în care a fost utilizată automatizarea. De asemenea, trebuie să ți se ofere informații cu privire la alte căi de atac disponibile. Poți alege să utilizezi această opțiune dacă nu ești mulțumit de decizie.

În cazul în care un furnizor de platformă online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță cu comercianții ia cunoștință de faptul că un comerciant a oferit un produs/serviciu ilegal consumatorilor situați în UE, prin utilizarea serviciilor sale, acesta trebuie să informeze, în măsura în care are datele de contact, toți consumatorii care au achiziționat prin intermediul serviciilor sale produsul/serviciul în ultimele 6 luni despre următoarele:

 • caracterul ilegal al produsului sau serviciului;
 • identitatea comerciantului; și
 • orice căi de atac relevante.

În situația în care furnizorul de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță nu dispune de datele de contact ale consumatorilor, acesta publică, astfel încât să fie ușor accesibile pe interfața sa online, informațiile referitoare la produsul/serviciul ilegal, la identitatea comerciantului și la orice căi de atac relevante.

În cazul în care consideri că furnizorul de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire asigurarea dreptului la informare al consumatorilor în baza art. 32 din Regulamentul privind serviciile digitale, poți face o plângere la ANCOM.