Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Servicii intermediare

Tipurile de servicii intermediare acoperite de Regulament sunt: servicii de simplă transmitere (mère conduit), servicii de „stocare în cahe” (caching) și servicii de găzduire (hosting).

Sunt incluse în această categorie serviciile precum internet exchange points, punctele de acces fără fir, rețelele virtuale private, serviciile și resolverele DNS, registrele de nume de domenii de prim nivel, registratoarele pentru domenii, autoritățile de certificare care eliberează certificate digitale, telefonie VoIP și alte servicii de comunicații interpersonale.

Vizează serviciile privind furnizarea de rețele de distribuție de conținut, de proxy-uri inverse sau de proxy-uri de adaptare a conținutului.

Vizează categoriile de servicii precum „cloud computing”, găzduirea de pagini web, serviciile de referențiere cu plată sau serviciile care permit partajarea de informații și de conținut online, inclusiv stocarea și partajarea de fișiere, piețele online, rețelele sociale, platformele de partajare a conținutului, magazinele de aplicații și platformele online de călătorie și cazare.

A. Obligații pentru toți furnizorii de servicii intermediare (furnizorii de servicii de simplă transmitere, de stocare în cache și de găzduire).

B. Obligații pentru furnizorii de servicii de găzduire (care stochează informații furnizate de și la cererea unui destinatar al serviciului).

C. Obligații pentru furnizorii de platforme online (furnizează servicii de găzduire care, la cererea unui destinatar al serviciului, stochează și diseminează informații către public, cu excepția cazului în care activitatea de diseminare către public este o caracteristică minoră și pur auxiliară a unui alt serviciu sau o funcționalitate minoră a serviciului principal și, pentru motive obiective și tehnice, nu pot fi utilizate fără acel alt serviciu, iar integrarea caracteristicii sau a funcționalității în celălalt serviciu nu este un mijloc de eludare a aplicabilității DSA).

D. Obligații pentru furnizorii de platforme online care le permit consumatorilor să încheie contracte la distanță cu comercianții

E. Obligații pentru furnizorii de platforme online foarte mari (VLOPs) și motoare de căutare foarte mari (VLOSEs)

 • VLOPs sunt platforme online care au 45 de milioane de destinatari activi lunar ai serviciului în UE (reprezentând 10% din populația UE).
 • VLOSEs sunt motoare de căutare care au 45 de milioane de destinatari activi lunar ai serviciului în UE (reprezentând 10% din populația UE).
 • Desemnează un punct unic de contact pentru comunicarea cu ANCOM și Comitetul european pentru servicii digitale în vederea aplicării Regulamentului privind serviciile digitale;
 • Desemnează un punct unic de contact pentru comunicarea cu destinatarii serviciilor;
 • Publică termenii și condițiile de utilizare a serviciilor într-un limbaj clar, simplu, inteligibil, accesibil și lipsit de ambiguitate, într-un format ușor accesibil și care poate fi citit automat. Termenii și condițiile trebuie să includă politicile, procedurile, măsurile și instrumentele utilizate în scopul moderării conținutului;
 • Pun la dispoziția publicului, cel puțin o dată pe an, rapoarte clare și ușor de înțeles cu privire la orice moderare a conținutului pe care au efectuat-o în perioada relevantă etc.
 • Instituie mecanisme care să permită oricărei persoane fizice sau entități să notifice conținutul presupus ilegal;
 • Comunică utilizatorilor confirmarea primirii notificării de conținut ilegal;
 • Comunică utilizatorilor decizia pe care a luat-o în legătură cu informațiile la care se referă notificarea, oferind informații cu privire la căile de atac posibile în legătură cu decizia respectivă;
 • Notifică suspiciunile privind infracțiunile care implică o amenințare la adresa vieții sau siguranței unei/unor persoane etc.
 • Oferă acces electronic și în mod gratuit la un sistem intern eficace de soluționare a plângerilor care să permită utilizatorilor, pe o perioadă de 6 luni, depunerea unei plângeri împotriva deciziilor luate de către furnizor în urma unei notificări de conținut ilegal sau a altor decizii referitoare la eliminarea, blocarea accesului sau restrângerea vizibilității conținutului, suspendarea sau sistarea furnizării serviciului, suspendarea sau închiderea contului sau alte decizii referitoare la monetizarea informațiilor furnizate de destinatari;
 • Sistemele interne de soluționare a plângerilor sunt ușor de accesat, de utilizat și permit și facilitează depunerea de plângeri suficient de precise și justificate în mod corespunzător;
 • Se asigură că deciziile privind soluționarea plângerii sunt luate sub supravegherea unui personal calificat în mod corespunzător, nu numai pe baza unor mijloace automatizate;
 • Colaborează cu bună-credință cu organismele certificate de soluționare extrajudiciară a litigiilor, în vederea soluționării litigiilor;
 • Iau măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că notificările transmise de notificatorii de încredere, entități care acționează în domeniul lor de competență, sunt tratate cu prioritate și că acestea sunt prelucrate și că se ia o decizie în privința acestora fără întârzieri nejustificate;
 • Suspendă, în anumite condiții, prelucrarea notificărilor și a plângerilor reclamanților care transmit frecvent notificări sau plângeri nefondate;
 • Publică bianual numărul mediu lunar de destinatari activi ai serviciului în UE;
 • Se asigură că destinatarii dispun de informații individualizate pentru a înțelege când și în numele cui este prezentată comunicarea cu caracter publicitar, pun la dispoziție destinatarilor posibilitatea de a declara conținutul publicitar și se asigură că alți destinatari ai serviciului pot identifica conținutul publicitar;
 • Condițiile de utilizare trebuie să includă parametrii utilizați de sistemele de recomandare și opțiunile de modificare ale acestora;
 • Iau măsuri pentru asigurarea unui nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate a minorilor și le este interzisă utilizarea datelor personale ale minorilor pentru crearea de profiluri în scopul transmiterii de comunicări cu caracter publicitar etc.
 • Să obțină anumite informații de la comercianți, să depună toate eforturile pentru a se asigura că informațiile respective sunt fiabile și complete, iar dacă informațiile sunt incomplete sau incorecte au obligația de a suspenda sau bloca accesul pe platforma online;
 • Să proiecteze interfața online astfel încât sa permită comercianților să își respecte obligațiile;
 • Să informeze consumatorii care au achiziționat prin intermediul serviciilor sale un produs sau serviciu ilegal cu privire la caracterul ilegal al produsului sau serviciului, identitatea comerciantului și orice căi de atac relevante, dacă are datele de contact ale acestora etc.
 • Publică condițiile generale de utilizare în limbile oficiale ale tuturor statelor membre în care își oferă serviciile;
 • Anual, identifică, analizează și evaluează cu diligență orice riscuri sistemice din cadrul UE care sunt cauzate de proiectarea sau de funcționarea serviciilor lor și a sistemelor lor aferente, inclusiv a sistemelor algoritmice, sau de utilizarea serviciilor lor;
 • Instituie măsuri de atenuare rezonabile, proporționale și eficace, adaptate la riscurile sistemice specifice identificate, acordând o atenție deosebită impactului măsurilor respective asupra drepturilor fundamentale;
 • Oferă, pentru fiecare dintre sistemele lor de recomandare, cel puțin o opțiune care nu se bazează pe crearea de profiluri;
 • În cazul în care prezintă comunicări cu caracter publicitar pe interfețele lor online, compilează și pun la dispoziția publicului, prin intermediul unui instrument fiabil și care poate fi interogat, un registru care să conțină anumite informații (cum ar fi persoana fizică sau juridică în numele căreia este prezentată sau care plătește comunicarea cu caracter publicitar etc.);
 • La cererea motivată a coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire sau a Comisiei Europene, oferă acces la datele necesare pentru monitorizarea și evaluarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale și explică proiectarea, logica, modul de funcționare și testarea sistemelor lor algoritmice, inclusiv a sistemelor lor de reglementare;
 • La cererea motivată a coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire sau a Comisiei Europene, oferă acces la date cercetătorilor agreați, doar cu scopul de a desfășura activități de cercetare care contribuie la detectarea, identificarea și înțelegerea riscurilor sistemice din cadrul UE, precum și la evaluarea caracterului adecvat, a eficacității și a impactului măsurilor de atenuare a riscurilor;
 • Publică bianual rapoarte în care precizează, printre altele: resursele umane pe care le dedică moderării conținutului în ceea ce privește serviciul oferit în UE, pentru fiecare limbă oficială aplicabilă a statelor membre, calificările și cunoștințele lingvistice ale persoanelor care moderează conținut, precum și formarea și sprijinul acordat acestui personal etc.