Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Comunicări cu caracter publicitar, interfețele online și sistemele de recomandare

„Comunicare cu caracter publicitar” înseamnă informațiile menite să promoveze mesajul unei persoane juridice sau fizice, indiferent dacă promovarea se realizează în scop comercial sau necomercial, și prezentate de o platformă online pe interfața sa online contra unei remunerații, cu scopul specific de a promova informațiile respective.

O comunicare cu caracter publicitar nu trebuie să îți fie afișată pe baza creării de profiluri utilizând categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi rasa, originea etnică, opinia politică, apartenența la un sindicat, convingerile religioase sau filozofice, datele despre sănătate, viața sexuală sau orientarea ta sexuală.

Furnizorii de platforme online care afișează comunicări cu caracter publicitar pe interfețele lor se asigură că, în privința fiecărei comunicări cu caracter publicitar specifice prezentate fiecărui destinatar individual al serviciului, destinatarii serviciului pot identifica în mod clar, concis, lipsit de ambiguitate și în timp real, următoarele aspecte:

 • informația reprezintă o comunicare cu caracter publicitar, inclusiv prin marcaje vizibile;
 • persoana fizică sau juridică în numele căreia este prezentată comunicarea cu caracter publicitar;
 • persoana fizică sau juridică care a plătit pentru comunicarea cu caracter publicitar, atunci când diferită de cea de mai sus;
 • informații utile, accesibile ușor și direct din comunicarea cu caracter publicitar, cu privire la principalii parametri utilizați pentru a determina destinatarul căruia îi este afișată comunicarea respectivă și, după caz, cum pot fi modificați parametrii respectivi.

În cazul în care consideri că furnizorul platformei online nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la comunicările cu caracter publicitar (conform art. 26 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online accesibile minorilor trebuie să instituie măsuri adecvate și proporționale pentru a asigura un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate a minorilor în cadrul serviciului lor.

Furnizorii de platforme online nu trebuie să afișeze pe interfețele lor comunicări cu caracter publicitar bazate pe crearea de profiluri pentru care se folosesc datele cu caracter personal ale destinatarului serviciului, atunci când știu cu un grad rezonabil de certitudine că destinatarul serviciului este minor.

În cazul în care consideri că furnizorul platformei online nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la comunicările cu caracter publicitar afișate copiilor (conform art. 28 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online foarte mari (VLOP) sau de motoare de căutare online foarte mari (VLOSE), care prezintă comunicări cu caracter publicitar pe interfețele lor, compilează și pun la dispoziția publicului, într-o secțiune specifică a interfeței lor online, un registru care să conțină informații referitoare la comunicările cu caracter publicitar.

Registrul trebuie să includă cel puțin toate informațiile următoare:

 • conținutul comunicării cu caracter publicitar, inclusiv denumirea produsului, a serviciului sau a mărcii și obiectul comunicării;
 • persoana fizică sau juridică în numele căreia este afișată comunicarea cu caracter publicitar;
 • persoana fizică sau juridică care plătește comunicarea cu caracter publicitar, dacă persoana respectivă este diferită de cea de mai sus;
 • perioada în care a fost afișată comunicarea cu caracter publicitar;
 • dacă se dorea în mod special afișarea comunicării cu caracter publicitar unuia sau mai multor grupuri specifice de destinatari ai serviciului și dacă da, principalii parametri utilizați în acest scop, inclusiv, dacă este cazul, principalii parametri utilizați pentru a exclude unul sau mai multe astfel de grupuri specifice;
 • comunicările cu caracter publicitar afișate pe VLOP;
 • numărul total de destinatari ai serviciului cărora le-a fost afișată comunicarea cu caracter publicitar și, după caz, numărul total, defalcat în funcție de fiecare stat membru, pentru grupul sau grupurile de destinatari către care a fost direcționată în mod specific comunicarea cu caracter publicitar.

Registrul trebuie să poată fi interogat, permițând efectuarea de căutări bazate pe criterii multiple. Informațiile din registru trebuie să fie disponibile pe întreaga durată a perioadei în care este afișată comunicarea cu caracter publicitar și pentru o durată de un an după ce comunicarea respectivă a fost afișată ultima dată.

Furnizorii VLOP și VLOSE trebuie să se asigure că registrul nu conține datele cu caracter personal ale destinatarilor serviciului cărora le-a fost sau le-ar fi putut fi afișată comunicarea cu caracter publicitar.

În cazul în care consideri că furnizorul VLOP sau VLOSE nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la comunicările cu caracter publicitar (conform art. 39 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online care utilizează sisteme de recomandare trebuie să stabilească în condițiile lor generale de utilizare, într-un limbaj simplu și inteligibil, principalii parametri utilizați în sistemele lor de recomandare, precum și orice opțiuni prin care destinatarii serviciului pot modifica sau influența parametrii principali respectivi.

Parametrii principali menționați mai sus explică de ce anumite informații îi sunt sugerate destinatarului serviciului. Acești parametri includ cel puțin:

 • criteriile cele mai importante pentru stabilirea informațiilor sugerate destinatarului serviciului;
 • motivele pentru importanța relativă a parametrilor respectivi.

În cazul în care sunt disponibile mai multe opțiuni de modificare sau influențare a parametrilor pentru sistemele de recomandare care stabilesc ordinea relativă a informațiilor prezentate destinatarilor serviciului, furnizorii de platforme online trebuie să pună, de asemenea, la dispoziție o funcție care să ofere posibilitatea destinatarilor serviciului de a selecta și modifica în orice moment opțiunea preferată. Funcția respectivă trebuie să fie accesibilă ușor și direct din secțiunea specifică a interfeței online a platformei online în care se stabilește ordinea de prioritate a informațiilor.

În plus, furnizorii VLOP și VLOSE care utilizează sisteme de recomandare oferă, pentru fiecare dintre sistemele lor de recomandare, cel puțin o opțiune care nu se bazează pe crearea de profiluri.

În cazul în care consideri că furnizorul de platformei online nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la transparența sistemelor de recomandare folosite (conform art. 27 din Recomandarea privind serviciile digitale, respectiv conform art. 38 din același act, în cazul VLOP și VLOSE), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online trebuie să își proicteze, organizeze și exploateze interfețele online într-un mod care nu induce în eroare sau manipulează destinatarii serviciilor lor, ori într-un mod care nu denaturează semnificativ ori nu afectează semnificativ în alt mod capacitatea destinatarilor serviciului lor de a lua decizii libere și în cunoștință de cauză. Aceste practici, cunoscute și sub numele de dark patterns, pot include:

 • evidențierea anumitor opțiuni atunci când se solicită o decizie din partea destinatarului serviciului;
 • solicitarea repetată ca destinatarul serviciului să facă o alegere în cazul în care alegerea respectivă a fost deja făcută, în special prin prezentarea unor ferestre pop-up care interferează cu experiența utilizatorului;
 • îngreunarea procedurii de încetare a unui serviciu comparativ cu abonarea la acesta.

În cazul în care consideri că un furnizor de platformă online nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la proiectarea și organizarea interfeței online (conform art. 25 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.