Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Raportarea conținutului ilegal

Conținutul este ilegal atunci când încalcă una dintre legile în vigoare din România sau din alt stat membru UE.

Diferite tipuri de conținut pot fi catalogate ca infracțiuni conform legislației naționale (normelor generale sau speciale). Prezentăm mai jos, cu titlu de exemplu, câteva situații:

În cazul în care conținutul constituie/vizează Poate fi ilegal în temeiul
O amenințare a unei persoane cu săvârşirea unei infracţiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva sa ori a altei persoane Art.206 din Codul penal
Parte a unei campanii de hărțuire (cum ar fi cyberbullying) Art. 208 din Codul penal
Incitarea la suicid Art. 191 din Codul penal
Partajarea neconsensuală a imaginilor Art. 226 din Codul penal
Traficul de arme Art. 342 din Codul penal
Amenințarea unei persoane sau a unui grup de persoane, prin intermediul unui sistem informatic, cu săvârșirea unei infracțiuni pentru care maximul pedepsei prevăzute de lege este închisoarea de cel puțin 5 ani, pe motiv de rasă, culoare, ascendență sau origine națională ori etnică sau în considerarea religiei Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2002
Constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob, precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 31/2002

*Tabelul nu reprezintă o listă exhaustivă și nu are valoare juridică. Alte exemple de conținut posibil ilegal includ promovarea înșelăciunii sau a produselor nesigure sau ilegale, încălcarea drepturilor de autor, dezvăluirea ilegală a datelor cu caracter personal și informațiile divulgate cu încălcarea unei hotărâri judecătorești.

Furnizorii de servicii de găzduire trebuie să ofere, conform art. 16 din Regulamentul privind serviciile digitale, mecanisme prin care utilizatorii să-i notifice cu privire la conținutul pe care îl consideră ilegal. Aceste mecanisme trebuie să fie ușor de accesat, ușor de utilizat și să permită transmiterea notificărilor exclusiv prin mijloace electronice.

Atunci când utilizezi un mecanism de notificare, furnizorul trebuie să îți permită și să îți faciliteze furnizarea următoarelor elemente, astfel încât furnizorul să aibă suficiente informații pentru a procesa notificarea:

  • o explicație suficient de justificată a motivelor pentru care susții că informațiile în cauză constituie conținut ilegal;
  • o indicație clară a localizării electronice exacte a informațiilor respective, de exemplu URL-ul exact sau, dacă este necesar, informații suplimentare care să permită identificarea conținutului ilegal, adaptate în funcție de tipul de conținut și de tipul specific de serviciu de găzduire;
  • numele tău și adresa de e-mail, cu excepția cazului în care informațiile sunt considerate material implicând abuz sexual asupra copiilor;
  • o declarație care să confirme că ai cu bună-credință convingerea că informațiile și susținerile cuprinse în notificare sunt exacte și complete.

În situația în care consideri că furnizorul de servicii de găzduire nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la mecanismul de notificare (conform art. 16 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți depune o plângere la ANCOM, utilizând formularul aici.

Dacă ai inclus adresa de e-mail în notificare, furnizorul de servicii de găzduire trebuie să îți confirme primirea notificării. În cazul în care utilizează mijloace automatizate pentru prelucrarea notificării sau pentru luarea deciziilor, furnizorul de servicii de găzduire include informații cu privire la utilizarea unor astfel de mijloace în confirmarea de primire.

Atunci când notificarea permite furnizorului diligent să identifice caracterul ilegal al conținutului raportat, se consideră că furnizorul a luat la cunoștință sau conștientizează  conținutul ilegal și trebuie să ia măsuri pentru a elimina conținutul sau să blocheze accesul la conținut.

Furnizorul de servicii de găzduire este obligat să prelucreze toate notificările privind conținut presupus ilegal pe care le primește și să ia decizia în timp util, diligent, nearbitrar și obiectiv.

Dacă ai furnizat o adresă de e-mail în notificare, trebuie să fii notificat cu privire la decizia luată de furnizorul de servicii de găzduire, fără întârzieri nejustificate și să primești informații despre opțiunile de contestare a deciziei furnizorului (cum ar fi căile de atac judiciare sau, în cazul furnizorilor de platforme online: sistemul intern de soluționare a plângerilor al furnizorului, soluționarea extrajudiciară a litigiilor și căile de atac judiciare).

În cazul în care consideri că furnizorul de servicii de găzduire nu și-a îndeplinit obligațiile în ceea ce privește procesarea notificării tale sau cu privire la decizia sa (conform art. 16 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM. Vezi aici cum o poți face.

Dacă ești în România sau în oricare alt stat membru UE și consideri că ești (ori altă persoană este) în pericol iminent, dacă vrei să raportezi o crimă sau suspectezi comiterea unei infracțiuni, sună la numărul de urgență 112, apelabil gratuit din orice rețea de telefonie.

Dacă ești în România și consideri că un copil este victima unui abuz, sună la linia telefonică națională dedicată 119 (vezi detalii aici) sau la numărul de telefon unic european 116 111 (vezi detalii aici).

De asemenea, poți raporta furnizorului de servicii de găzduire conținutul pe care îl consideri o amenințare. Vezi aici cum. Furnizorul de servicii de găzduire este obligat să informeze cu promptitudine autoritățile abilitate să aplice legea sau autoritățile judiciare dacă ia cunoștință de orice informație care dă naștere unei suspiciuni că a avut loc o infracțiune sau care implică o amenințare la adresa vieții sau siguranței unei persoane sau a mai multor persoane.

În cazul în care consideri că furnizorul de servicii de găzduire nu și-a îndeplinit obligațiile privind informarea autorităților cu privire la aspectele de mai sus (conform art. 18 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM. Vezi aici cum o poți face.

Dacă trimiți o notificare a unui posibil conținut ilegal unui furnizor de servicii de găzduire, iar această notificare permite unui furnizor diligent de servicii de găzduire să identifice caracterul ilegal al activității sau informațiilor relevante fără o examinare juridică detaliată, atunci din momentul în care ia cunoștință de aceste aspecte, furnizorul de servicii de găzduire trebuie să acționeze prompt pentru a elimina conținutul ilegal sau pentru a bloca accesul la acesta. Ulterior furnizorul trebuie să te informeze cu privire la decizia sa, fără întârzieri nejustificate și să îți ofere informații despre opțiunile de contestare a deciziei sale.

Dacă furnizorul de servicii de găzduire este o platformă online, acesta este obligat să ofere utilizatorilor care au transmis o notificare, acces la un sistem intern eficace de soluționare a plângerilor (art. 20 din Regulamentul privind serviciile digitale). Astfel, poți să depui o plângere, pe cale electronică și în mod gratuit, în legătură cu deciziile luate de furnizorul platformei online privind conținutul ilegal, în maxim 6 luni de la data deciziei.

În cazul în care consideri că furnizorul de servicii de găzduire nu și-a îndeplinit obligațiile de a te informa cu privire la decizia sa asupra conținutului ilegal notificat sau de a te informa cu privire la posibile căi de atac sau opțiuni alternative de soluționare (conform art. 16 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM. Vezi aici cum o poți face.

Furnizorii de platforme online sunt obligați să gestioneze plângerile depuse prin intermediul sistemului lor intern de soluționare a plângerilor în timp util, în mod nediscriminatoriu, diligent și nearbitrar.

Furnizorii de platforme online pot decide că plângerea ta oferă suficiente motive pentru a-și anula decizia. În astfel de cazuri, furnizorul trebuie să își anuleze decizia fără întârzieri nejustificate și să îi informeze pe reclamanți cu privire la decizia luată în legătură cu plângerea, cu privire la posibilitatea de soluționare extrajudiciară a litigiului și cu privire la alte căi de atac disponibile.

Furnizorii de platforme online se asigură că deciziile privind plângerile sunt luate sub supravegherea unui personal calificat în mod corespunzător, nu numai pe baza unor mijloace automatizate.