Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Condiții generale de utilizare

„Condiții generale de utilizare” înseamnă toate clauzele, indiferent de denumirea sau forma lor, care reglementează relația contractuală dintre furnizorul de servicii intermediare și destinatarii serviciului.

Furnizorii de servicii intermediare includ, în condițiile lor generale de utilizare, informații cu privire la orice restricții pe care le pot impune în legătură cu utilizarea serviciului lor atunci când are loc o încălcare a acestora.

Condițiile generale de utilizare trebuie să includă:

  • informații cu privire la politicile, procedurile, măsurile și instrumentele utilizate în scopul moderării conținutului, inclusiv procesul decizional algoritmic și verificarea de către o persoană;
  • informații cu privire la regulamentul de procedură al sistemului intern de soluționare a plângerilor.

Condițiile generale de utilizare trebuie să fie prezentate într-un limbaj clar, simplu, inteligibil, accesibil și lipsit de ambiguitate și se pun la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil și care poate fi citit automat.

Furnizorii de servicii intermediare trebuie să acționeze în mod diligent, obiectiv și proporțional în aplicarea și asigurarea respectării restricțiilor menționate mai sus, ținând seama în mod corespunzător de drepturile și interesele legitime ale tuturor părților implicate, inclusiv de drepturile fundamentale ale destinatarilor serviciului, cum ar fi libertatea de exprimare, libertatea și pluralismul mijloacelor de informare în masă și alte drepturi fundamentale, astfel cum sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

În cazul în care consideri că furnizorul de servicii intermediare nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la condițiile generale de utilizare (conform art. 14 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Condițiile generale de utilizare trebuie să fie prezentate într-un limbaj clar, simplu, inteligibil, accesibil și lipsit de ambiguitate și se pun la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil și care poate fi citit automat.

Furnizorii de servicii intermediare trebuie să notifice destinatarii serviciului cu privire la orice modificare semnificativă a condițiilor generale de utilizare.

În cazul în care un serviciu intermediar este destinat în primul rând minorilor sau este utilizat în mod predominant de minori, furnizorul serviciului intermediar respectiv are obligația să explice condițiile și eventualele restricții de utilizare a serviciului într-un mod pe care minorii îl pot înțelege. Furnizorii de platforme online foarte mari (VLOP) și de motoare de căutare online foarte mari (VLOSE) trebuie să ofere destinatarilor serviciului un rezumat concis, ușor accesibil și într-un format care poate fi citit automat al condițiilor generale de utilizare, inclusiv al căilor de atac și al mecanismelor reparatorii disponibile, într-un limbaj clar și lipsit de ambiguitate. De asemenea, VLOP și VLOSE au obligația de a publica condițiile generale de utilizare în limbile oficiale ale tuturor statelor membre în care își oferă serviciile.

În cazul în care consideri că un furnizor de servicii intermediare nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la condițiile generale de utilizare (conform art. 14 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online includ, în condițiile lor generale de utilizare, informații cu privire la orice restricții pe care le pot impune în legătură cu utilizarea serviciului lor atunci când are loc o încălcare a acestora. Aceștia trebuie să explice într-un mod clar politica de limitare/suspendare a accesului la serviciile oferite. De asemenea, trebuie să specifice durata perioadei de aplicare a restricției.

În cazul în care consideri că furnizorul platformei online nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare la condițiile generale de utilizare (conform art. 14 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online pot suspenda prelucrarea notificărilor și a plângerilor transmise prin intermediul mecanismelor de notificare și de acțiune și al sistemelor interne de soluționare a plângerilor, de către persoanele fizice sau entitățile ori de către reclamanții care transmit frecvent notificări sau plângeri care sunt în mod vădit nefondate. Înainte de suspendare furnizorul trebuie să îți transmită un avertisment, iar perioada de suspendare trebuie să fie rezonabilă.

Atunci când decid cu privire la suspendare, furnizorii de platforme online trebuie să evalueze, de la caz la caz, în timp util, cu diligență și obiectiv, dacă un destinatar al serviciului, o persoană fizică, o entitate sau un reclamant întreprinde practicile de utilizare abuzivă (transmiterea frecventă de notificări sau plângeri care sunt în mod vădit nefondate), ținând cont de toate faptele și circumstanțele relevante care rezultă din informațiile aflate la dispoziția sa. Aceste circumstanțe includ cel puțin următoarele:

  • numărul absolut de notificări ori plângeri vădit nefondate, transmise într-un anumit interval de timp;
  • proporția relativă a numărului respectiv în raport cu numărul total de notificări transmise într-un anumit interval de timp;
  • gravitatea utilizărilor abuzive și a consecințelor acestora;
  • în cazul în care poate fi identificată, intenția destinatarului serviciului, a persoanei fizice, a entității sau a reclamantului.

Furnizorii de platforme online trebuie să stabilească, în mod clar și detaliat, în condițiile lor generale de utilizare, politica privind utilizarea abuzivă, să dea exemple privind faptele și circumstanțele pe care le iau în considerare atunci când evaluează dacă anumite comportamente constituie utilizare abuzivă și să precizeze durata suspendării.

În cazul în care consideri că furnizorul platformei online nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare suspendarea prelucrării notificărilor/plângerilor tale (conform art. 23 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.

Furnizorii de platforme online pot suspenda furnizarea serviciilor lor către destinatarii serviciului care furnizează frecvent conținut care este în mod vădit ilegal. Înainte de suspendare furnizorul trebuie să îți transmită un avertisment, iar perioada de suspendare trebuie să fie rezonabilă.

Atunci când decid cu privire la suspendare, furnizorii de platforme online trebuie să evalueze, de la caz la caz, în timp util, cu diligență și obiectiv, dacă un destinatar al serviciului întreprinde practici de utilizare abuzivă, ținând cont de toate faptele și circumstanțele relevante care rezultă din informațiile aflate la dispoziția sa. Aceste circumstanțe includ cel puțin următoarele:

  • numărul absolut de elemente de conținut vădit ilegal, transmise într-un anumit interval de timp;
  • proporția relativă a numărului respectiv în raport cu numărul total de informații furnizate într-un anumit interval de timp;
  • gravitatea utilizărilor abuzive, inclusiv natura conținutului ilegal, și a consecințelor acestora;
  • în cazul în care poate fi identificată, intenția destinatarului serviciului.

În cazul în care consideri că furnizorul platformei online nu și-a îndeplinit obligațiile referitoare suspendarea furnizării serviciilor pe motiv de publicare de conținut ilegal (conform art. 23 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM.