Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Regulamentul privind serviciile digitale

Regulamentul privind serviciile digitale (Regulamentul (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE) reprezintă un nou set de norme la nivelul UE aplicabil furnizorilor de servicii digitale care acționează ca intermediari pentru consumatori și bunuri, servicii și conținut. În acest context, serviciile digitale se referă la servicii intermediare, cum ar fi serviciile de găzduire, piețele online și rețelele de comunicare socială.

Regulamentul privind serviciile digitale își propune să asigure un mediu online mai sigur și mai echitabil. Acesta introduce norme care să protejeze în mod egal toți utilizatorii din UE, atât în ceea ce privește bunurile, conținutul sau serviciile ilegale, cât și drepturile lor fundamentale.

OBIECTIVE-CHEIE ALE REGULAMENTULUI PRIVIND SERVICIILE DIGITALE

Începând cu data de 17 februarie 2024, aplicarea Regulamentului privind serviciile digitale a devenit obligatorie în toate statele europene. În România, Legea nr. 50/2024 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2022/2065 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 octombrie 2022 privind o piață unică pentru serviciile digitale și de modificare a Directivei 2000/31/CE (Regulamentul privind serviciile digitale), precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 365/2002 privind comerțul electronic, urmărește implementarea la nivel național a actului legislativ adoptat pe plan european.

Conform actului normativ adoptat la nivel național, ANCOM este desemnat coordonator pentru serviciile digitale (DSC), astfel că Autoritatea va avea un rol însemnat în coordonarea aplicării actului legislativ la nivel național și va fi responsabilă de toate aspectele legate de supravegherea și de asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale în România.

 • Destinatarii serviciilor vor avea acces la mecanisme de soluționare extrajudiciară a litigiilor
 • Termeni și condiții transparente pentru utilizarea platformelor online
 • Mai multă siguranță și o mai bună cunoaștere a adevăraților vânzători ai produselor pe care le cumpără utilizatorii
 • Obligații mai stricte pentru platformele online foarte mari în ceea ce privește evaluarea și atenuarea riscurilor
 • Mecanisme rapide de răspuns în situații de criză, cu măsuri suplimentare de gestionare a riscurilor în cazul crizelor de sănătate publică și de securitate
 • Noi măsuri de protecție pentru minori în mediul online
 • Interdicții privind comunicările cu caracter publicitar de pe platformele online, bazate pe crearea de profiluri, atunci când destinatarul serviciului este minor sau când sunt utilizate date personale sensibile
 • Destinatarii serviciilor sunt informați și pot contesta eliminarea conținutului lor de către furnizorii de platforme online
 • Acces la datele platformelor pentru ca cercetătorii agreați să poată înțelege riscurile la adresa societății și a drepturilor fundamentale
 • Articolul 16 – Mecanisme de notificare și de acțiune.

Furnizorii de servicii de găzduire au obligația de a institui mecanisme care să permită oricărei persoane să notifice acestor furnizori prezența în cadrul serviciului a anumitor informații pe care persoana le consideră a constitui conținut ilegal

 • Articolul 20 – Sistemul intern de soluționare a plângerilor

Furnizorii de platforme online au obligația de a pune la dispoziția  destinatarilor serviciului care au transmis o notificare acces la un sistem intern de soluționare a plângerilor. Acest sistem trebuie implementat în platforma online, iar furnizorii trebuie să se asigure ca sistemul de tratare a plângerilor este ușor de accesat și de utilizat, precum și să faciliteze depunerea de plângeri suficient de precise și justificate.

În același timp, furnizorii de platforme online se asigură că plângerile depuse sunt soluționate în mod util, nediscriminatoriu, diligent și nearbitrar

 • Articolul 21 – Soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Destinatarii serviciului, inclusiv persoanele fizice sau entitățile care au transmis notificări, au dreptul de a opta pentru orice organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor care a fost certificat în vederea soluționării eventualelor litigii legate de deciziile furnizorului, inclusiv a plângerilor care nu au fost soluționate prin intermediul sistemului intern de soluționare a plângerilor.

 • Articolul 22- Notificatorii de încredere

Furnizorii de platforme online sunt obligați să ia măsuri tehnice și organizatorice necesare pentru a se asigura că notificările transmise de notificatorii de încredere sunt tratate cu prioritate și că acestea sunt prelucrate și că se ia o decizie în privința acestora fără întârzieri nejustificate.

 • Articolul 53 – Dreptul de a depune o plângere

Destinatarii serviciului, precum și orice organism, organizație sau asociație mandatată să exercite în numele lor drepturile conferite de actul legislativ european au dreptul de a depune o plângere împotriva furnizorilor de servicii intermediare, invocând o încălcare a regulamentului, la coordonatorul serviciilor digitale din statul membru în care este situat sau stabilit destinatarul serviciului. Coordonatorul serviciilor digitale analizează plângerea și, dacă este cazul, o transmite coordonatorului serviciilor digitale din țara de stabilire a furnizorului de servicii intermediare, însoțită de un aviz, dacă acest lucru este considerat oportun.

În contextul evoluției serviciilor societății informaționale și a utilizării sporite a acestor servicii inovatoare a apărut necesitatea unui cadru legal modern la nivelul UE, în care drepturile fundamentale ale utilizatorilor sunt protejate și care să creeze condiții favorabile pentru apariția și dezvoltarea serviciilor digitale inovatoare pe piața internă.

Astfel, Regulamentul privind serviciile digitale este un act legislativ european direct aplicabil statelor membre UE care vizează furnizorii de servicii intermediare, inclusiv platformele online, cum ar fi magazinele online (marketplace), rețelele sociale, platformele de partajare de conținut, magazinele de aplicații și platformele online de călătorie și cazare. Principalul său obiectiv este să prevină activitățile ilegale și dăunătoare din mediul online.

Regulamentul privind serviciile digitale urmărește:

 • să protejeze mai eficient consumatorii și drepturile fundamentale ale acestora;
 • să definească responsabilități clare pentru platformele online și rețelele sociale;
 • să abordeze conținutul și produsele ilegale, discursul de incitare la ură și dezinformarea;
 • să obțină o mai mare transparență prin îmbunătățirea raportării și a supravegherii și
 • să încurajeze inovarea, creșterea și competitivitatea pe piața internă a UE.

Utilizatorii comerciali, consumatorii, cât și alți utilizatori sunt considerați, în sensul Regulamentului privind serviciile digitale, „destinatari ai serviciului”.

Furnizorii de servicii intermediare din categoria întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, ca urmare a impactului mai scăzut asupra mediului online pe care îl au, sunt scutiți de anumite obligații.

Platformele online foarte mari (Very Large Online Platforms – VLOPs) și motoarele de căutare foarte mari (Very Large Online Search Engines – VLOSEs) au obligații suplimentare.

Platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari sunt cele al căror număr mediu lunar de utilizatori activi atinge sau depășește 10% din populația UE. Acest lucru este echivalent cu a avea un număr mediu lunar de 45 de milioane de utilizatori activi sau mai mult.

Platformele online foarte mari și motoarele de căutare foarte mari desemnate de Comisia Europeană sunt următoarele:

VLOP VLOSE
AliExpress
Amazon Store
Apple AppStore
Booking.com
Facebook
Google Maps
Google Play
Google Shopping
Instagram
LinkedIn
Pinterest
PornHub
Snapchat
Stripchat
TikTok
Wikipedia
X (anterior Twitter)
XVideos
YouTube
Zalando
Bing
Google Search 

listă actualizată la 14.03.2024. Pentru informații suplimentare accesează pagina dedicată pe site-ul CE aici.

Serviciile intermediare sunt anumite servicii ale societății informaționale, prestate în mod normal în schimbul unei remunerații, la distanță, prin mijloace electronice și la solicitarea individuală a beneficiarului serviciului.

În sensul acestei definiții:

 • „la distanță” înseamnă că serviciul este prestat fără ca părțile să fie prezente simultan;
 • „prin mijloace electronice” înseamnă că serviciul este transmis inițial și primit la destinație prin intermediul echipamentului electronic pentru prelucrarea (inclusiv arhivarea digitală) și stocarea datelor și este transmis integral, transferat și recepționat prin cablu, prin unde radio, prin mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;
 • „la solicitarea individuală a beneficiarului serviciilor” înseamnă că serviciul este prestat prin transmiterea datelor în urma solicitării individuale.

Serviciile intermediare sunt împărțite în următoarele categorii: servicii de simplă transmitere (mère conduit), servicii de „stocare în cache” (caching) și servicii de găzduire (hosting). Vezi detalii aici.