Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Restricții referitoare la conținut sau la contul destinatarului serviciului

Un furnizor de servicii de găzduire poate aplica restricții unui destinatar al serviciului care furnizează informații ce constituie conținut ilegal sau nu respectă termenii și condițiile de utilizare a serviciilor furnizorului.

Restricțiile aplicate de furnizorii de servicii de găzduire pot include restricții privind vizibilitatea anumitor informații furnizate de destinatarul serviciului, inclusiv eliminarea conținutului, blocarea accesului la conținut sau retrogradarea conținutului.

Furnizorii de servicii de găzduire furnizează oricărui destinatar al serviciului afectat o expunere de motive clară și specifică pentru oricare dintre restricțiile impuse. Aceasta se aplică numai dacă furnizorul are datele de contact electronice ale destinatarului serviciului. De asemenea, această obligație nu se aplică dacă informațiile vizate constituie conținut înșelător de largă circulație sau dacă restricția a fost aplicată ca urmare a unui ordin de a acționa împotriva conținutului ilegal emis de autoritățile relevante.

Expunerea de motive trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 • informații din care să reiasă dacă decizia implică fie eliminarea informațiilor, blocarea accesului la informații sau retrogradarea acestora ori restricționarea vizibilității acestora sau suspendarea ori rezilierea plăților monetare asociate informațiilor respective, fie alte măsuri;
 • domeniul teritorial de aplicare a deciziei și durata acesteia;
 • faptele și circumstanțele care au fost avute în vedere în luarea deciziei, inclusiv informații din care să reiasă dacă decizia a fost luată ca urmare a unei notificări sau pe baza unor investigații voluntare din proprie inițiativă și, dacă este strict necesar, identitatea notificatorului;
 • informații privind utilizarea mijloacelor automatizate în procesul decizional, sau în identificarea conținutului ca fiind ilegal, dacă este cazul;
 • explicarea motivelor pentru care este considerat ilegal conținutul și temeiul legal în baza căruia este considerat astfel;
 • în cazul în care temeiul deciziei este presupusa incompatibilitate a informațiilor cu condițiile generale de utilizare ale furnizorului de servicii de găzduire, o trimitere la temeiul contractual invocat și explicarea motivelor pentru care se consideră că informațiile sunt incompatibile în baza respectivului temei;
 • informații clare și ușor de înțeles privind căile de atac la care poate recurge destinatarul serviciului în ceea ce privește decizia, în special, după caz, mecanismele interne de soluționare a plângerilor, soluționarea extrajudiciară a litigiilor și căile de atac judiciare.

În cazul în care consideri că un furnizor de servicii de găzduire nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la expunerea de motive (conform art. 17 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM. Vezi aici cum o poți face.

În situația în care conținutul furnizat de un destinatar al serviciului este ilegal sau nu respectă termenii și condițiile furnizorului de servicii de găzduire, furnizorul poate suspenda sau închide contul acestuia sau poate suspenda, anula sau restricționa plățile către respectivul destinatar al serviciului.

Furnizorul de servicii de găzduire este obligat să furnizeze o expunere de motive unui destinatar al serviciului dacă întreprinde oricare dintre acțiunile de mai sus. Acest lucru se aplică numai dacă furnizorul are datele de contact electronice ale destinatarului serviciului. De asemenea, această obligație nu se aplică dacă informațiile vizate constituie conținut înșelător de largă circulație sau dacă restricția a fost aplicată ca urmare a unui ordin de a acționa împotriva conținutului ilegal emis de autoritățile relevante. Expunerea de motive trebuie să fie clară, ușor de înțeles și să fie cât mai precisă și specifică posibil. Acesta trebuie să conțină:

 • informații din care să reiasă dacă decizia implică suspendarea sau încetarea plăților;
 • domeniul teritorial de aplicare a deciziei și durata acesteia;
 • faptele și circumstanțele care au fost avute în vedere în luarea deciziei, inclusiv informații din care să reiasă dacă decizia a fost luată ca urmare a unei notificări sau pe baza unor investigații voluntare din proprie inițiativă și, dacă este strict necesar, identitatea notificatorului;
 • informații privind utilizarea mijloacelor automatizate în procesul decizional, sau în identificarea conținutului ca fiind ilegal, dacă este cazul;
 • explicarea motivelor pentru care este considerat ilegal conținutul și temeiul legal în baza căruia este considerat astfel;
 • în cazul în care temeiul deciziei este presupusa incompatibilitate a informațiilor cu condițiile generale de utilizare ale furnizorului de servicii de găzduire, o trimitere la temeiul contractual invocat și explicarea motivelor pentru care se consideră că informațiile sunt incompatibile în baza respectivului temei;
 • informații clare și ușor de înțeles privind căile de atac la care poate recurge destinatarul serviciului în ceea ce privește decizia, în special, după caz, mecanismele interne de soluționare a plângerilor, soluționarea extrajudiciară a litigiilor și căile de atac judiciare.

În cazul în care consideri că un furnizor de servicii de găzduire nu și-a îndeplinit obligațiile cu privire la expunerea de motive (conform art. 17 din Regulamentul privind serviciile digitale), poți face o plângere la ANCOM. Vezi aici cum o poți face.