Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Depunerea unei plângeri la ANCOM

Conform Legii nr. 50/2024, ANCOM este desemnat coordonator pentru serviciile digitale (DSC), astfel că Autoritatea are un rol însemnat în coordonarea aplicării actului legislativ la nivel național și este responsabilă de toate aspectele legate de supravegherea și de asigurarea respectării Regulamentului privind serviciile digitale în România.

Poți face o plângere la ANCOM dacă ești destinatar al serviciilor intermediare și ai domiciliul sau reședința, respectiv sediul, în România și ai motive să crezi că furnizorul unui serviciu intermediar nu își îndeplinește obligațiile conform Regulamentului privind serviciile digitale.

Plângerile pot fi depuse în nume propriu sau prin reprezentant, dar și de către un organism, organizație sau asociație pe care o mandatezi să îți exercite drepturile.

Multe dintre obligațiile furnizorilor serviciilor intermediare sunt explicate în întrebările și răspunsurile de pe această pagină web, sub următoarele titluri:

Cine poate depune o plângere cu privire la conținutul presupus ilegal?

Ce servicii pot face obiectul unei plângeri?

Vreau să raportez conținut ilegal

Ce să aștepți de la un furnizor de servicii de găzduire după ce ai raportat conținutul ilegal?

Ce trebuie să fac dacă văd un conținut pe care îl consider o amenințare asupra vieții ori siguranței uneia sau a mai multor persoane?

Am raportat conținutul ilegal și nu au fost luate măsuri cu privire la acesta

Nu sunt mulțumit de decizia luată de un furnizor de platformă online privind conținutul ilegal și vreau să depun o plângere

Conținutul meu a fost restricționat sau eliminat

Contul meu de utilizator a fost suspendat/închis, plățile către mine au fost suspendate/sistate ori furnizarea serviciului a fost suspendat/sistat total/parțial

Nu sunt mulțumit de decizia unui furnizor de platformă online de a-mi restricționa/elimina conținutul, a-mi suspenda/închide contul sau de a suspenda/sista plățile către mine

Cum va procesa furnizorul plângerea mea

Nu sunt mulțumit de decizia asupra plângerii mele

Sunt îngrijorat de legitimitatea unui comerciant online/nu pot contacta un comerciant online

Sunt comerciant online și nu știu de ce mi-a fost suspendată activitatea pe platforma online

Sunt comerciant online și vreau să depun o plângere privind suspendarea furnizării serviciilor de către furnizorul de platformă online/nepermiterea comercializării pe platformă

Consider că pe o platformă se comercializează un produs/serviciu ilegal

Cum va procesa platforma online notificarea transmisă de mine cu privire la comercializarea unui produs/serviciu ilegal?

De ce mi se afișează o anumită reclamă mie?

Sunt îngrijorat în legătură cu afișarea unei reclame copilului meu

Nu pot accesa informații privind comunicările publicitare pe un VLOP sau VLOSE

Mi se afișează conținut nedorit pe o platformă

Mi-a fost greu să iau decizii atunci când am folosit interfața furnizorului de platformă online

Cum știu dacă am încălcat oricare dintre regulile/termenii și condițiile generale de utilizare a serviciului online?

Condițiile generale de utilizare sunt dificil de înțeles

Mi-a fost restricționat accesul la serviciile unei platforme online pentru încălcarea condițiilor generale de utilizare

Mi-a fost suspendată prelucrarea notificărilor/plângerilor depuse de mine, de către o platformă online

Mi-a fost suspendat accesul la o platformă online din cauza conținutului publicat

Informații pentru contactarea unora dintre cei mai mari furnizori de servicii digitale: VLOP și VLOSE

Aceasta nu este o listă exhaustivă a posibilelor încălcări ale Regulamentului privind serviciile digitale sau ale Legii nr. 50/2024 și îți recomandăm să consulți textul integral al Regulamentului privind serviciile digitale pentru a afla mai multe.

Poți depune o plângere la ANCOM, în legătură cu încălcarea prevederilor Regulamentului privind serviciile digitale, folosind formularul dedicat.

Formularul te ajută să completezi corect plângerea, fiind indicate principalele posibile încălcări pe care le poți semnala și datele pe care trebuie să ni le transmiți.

Ce trebuie să conțină plângerea?

Datele tale de identificare
Pentru a putea fi luată în considerare, plângerea ta trebuie să conțină, în mod obligatoriu, următoarele date: nume, prenume, adresa de domiciliu sau de reședință și o adresă de poștă electronică. Prin excepție, ANCOM va procesa și plângerile anonime, atunci când acestea au ca obiect sau au legătură cu infracțiuni precum abuzul sexual asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă, așa cum sunt ele definite prin prevederile legale în vigoare.

Datele furnizorului reclamat
Numele furnizorului (inclusiv URL-ul paginii de internet) care face subiectul plângerii și alte detalii care pot ajuta la identificarea acestuia.

Obiectul plângerii

  • Detaliile demersurilor întreprinse de tine către furnizor (raportarea inițială/ revenirea/plângerea) sau către un organism de soluționare extrajudiciară a litigiilor;
  • Detaliile plângerii tale, incluzând motivul pentru care consideri că furnizorul nu și-a respectat obligațiile conform Regulamentului privind serviciile digitale;
  • URL-uri, capturi de ecran sau alte dovezi care pot ajuta la înțelegerea/evaluarea plângerii tale.

Atenție!  Plângerea ta poate fi clasată dacă:

  • este anonimă, ilizibilă, conține limbaj licențios, este vădit nefondată;
  • are același obiect și se referă la aceleași părți cu o cerere aflată pe rolul unei instanțe judecătorești;
  • este o revenire cu același subiect și privind aceleași părți ca o plângere anterioară la care ai primit răspuns.

Pe parcursul derulării investigației, ANCOM poate constata că sunt necesare informații/explicații suplimentare. În acest caz, ANCOM îți poate solicita clarificări, iar dacă nu dai curs solicitării în termenul indicat, răspunsul tardiv va fi tratat ca o nouă plângere. De asemenea, ANCOM poate solicita și furnizorului informații și documente suplimentare. În anumite cazuri, dacă apreciază că este necesar, ANCOM poate organiza întâlniri prin mijloace de comunicare la distanță sau la sediul său.

Caz 1 – Furnizorul reclamat este în România

ANCOM analizează toate informațiile, dovezile și punctele de vedere primite și îți comunică un răspuns în termen de cel mult 90 de zile, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă. În cazul unor litigii complexe, termenul de 90 de zile poate fi prelungit cu un termen suplimentar de cel mult 90 de zile.

Caz 2 – Furnizorul este stabilit în alt stat membru UE

ANCOM transmite plângerea către coordonatorul serviciilor digitale din țara de stabilire a furnizorului de servicii intermediare, conform competențelor acestuia stabilite prin Regulamentul privind serviciile digitale, însoțită de un aviz care conține concluziile unei evaluări primare a plângerii, dacă acest lucru este considerat oportun.

ANCOM va intermedia și comunicarea ulterioară cu această autoritate (de exemplu, dacă aceasta îți solicită informații suplimentare).

După finalizarea investigațiilor, te vom informa cu privire la modalitatea de soluționare în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea informațiilor privind rezoluția adoptată de acest organism.