Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Contractul de furnizare a serviciilor poştale

În cazul furnizării serviciilor poştale, drepturile şi obligaţiile părţilor, în lipsa unui contract scris, sunt stabilite prin condiţiile generale privind furnizarea serviciilor poştale, document ce reprezintă în fapt contractul încheiat între un furnizor şi utilizatorii serviciilor poştale prestate de acesta. Astfel, la momentul acceptării unei trimiteri poştale în rețeaua poştală, între furnizorul de servicii poştale şi expeditor se consideră încheiat un contract individual, în condițiile generale stabilite de furnizor.

Furnizorii de servicii poştale au obligația să pună la dispoziția utilizatorilor condițiile generale privind furnizarea serviciilor poştale.

Conform legii, condițiile generale privind furnizarea serviciilor poştale trebuie să conțină cel puțin:

  • condițiile de acceptare a trimiterilor poştale;
  • condiţiile de calitate pe care urmează să le îndeplinească serviciile poştale prestate; cu excepţia trimiterilor poştale din sfera serviciului universal, aceste condiţii sunt stabilite de fiecare furnizor în parte şi se referă, în principal, la termenul de livrare a trimiterilor poştale.
  • răspunderea furnizorului de servicii poştale;
  • un mecanism simplu, transparent şi accesibil de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveşte pierderea, furtul, distrugerea parțială ori totală sau deteriorarea trimiterilor poştale, precum şi nerespectarea condițiilor de calitate a serviciilor.