Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Cum te informezi

ANCOM a luat măsuri pentru a crește transparența ofertelor, obligând furnizorii să îți ofere informații accesibile, detaliate, corecte, inteligibile și relevante. Detalii aici.

Decizia de a alege un anumit furnizor sau o ofertă trebuie să fie una informată. Ai mai multe modalități de a afla toate detaliile despre servicii și ofertă înainte de a ajunge să închei un contract.

Prima cale de a te informa este să accesezi site-urile operatorilor, unde poți găsi toate detaliile referitoare la oferta publică pentru serviciile de televiziune, precum și oferta de echipamente.

ANCOM a acordat o atenție sporită informațiilor ce trebuie să se regăsească pe site-urile furnizorilor și modului de prezentare a acestora, pentru a putea fi parcurse cu ușurință.

Astfel, pe site-urile furnizorilor vei găsi următoarele informații:

Planurile tarifare existente în oferta comercială

Acestea vor fi publicate în cadrul aceleiași secțiuni de pe site sau a secțiunilor aferente diverselor servicii furnizate.

Notă! Planurile tarifare retrase din oferta publică, dar care mai sunt utilizate de abonați, vor rămâne disponibile într-o arhivă, fiind indicată perioada de valabilitate a acestora.

Informații relevante despre ofertă

– contravaloarea abonamentului lunar

– toate tarifele și modul în care sunt aplicate

– extraopțiuni, bonusuri, discount-uri oferite

– prețul și caracteristicile echipamentului, dacă este cazul

– lista programelor TV retransmise și incluse în fiecare plan tarifar sau inserarea unui link direct, cu o denumire sugestivă, către pagina unde se regăsește lista

– mențiunea că lista cu programe poate TV suferi modificări pe parcursul derulării contractului, dacă este cazul

– durata contractuală sau variantele de durate minime contractuale propuse

– penalitățile aplicabile încetării anticipate a contractului

Informațiile trebuie să fie prezentate concis, într-un singur loc, la accesarea fiecărui plan tarifar.

Condițiile de furnizare a serviciilor

– activarea, suspendarea și reconectarea serviciilor

– condiții de modificare a contractului

– datele de contact ale serviciului de relații cu clienții și ale serviciului care oferă asistență tehnică

– alte servicii suplimentare oferite

Contractul-cadru Toate documentele care alcătuiesc contractul-cadru sunt publicate la loc vizibil. Edițiile mai vechi ale contractului-cadru vor fi disponibile pe pagina furnizorului, în cadrul unei arhive.
Aria de furnizare a serviciilor

Găsești într-un loc ușor accesibil o secțiune dedicată ariei de furnizare a serviciilor.

Notă! În cazul serviciilor de televiziune prin satelit, ia în calcul că recepționarea/calitatea serviciului este influențată de condițiile meteorologice și de relief sau de posibilitatea de orientare a antenei.

Procedura privind soluționarea reclamațiilor utilizatorilor finali

Este disponibilă pe site-urile furnizorilor și include cel puțin:

 

– modalitățile prin care poți înainta o reclamație

– termenele maxime de soluționare a diverselor tipuri de sesizări

– despăgubirile aplicabile pentru nerespectarea termenului de răspuns la reclamație

– căi de contestare a soluției comunicate

 

ANCOM va derula campanii de verificare a modului în care furnizorii respectă aceste reguli de informare, dar dacă observi lipsa vreunei informații relevante despre oferta comercială de pe pagina de internet a unui furnizor, este important să ne-o semnalezi.

Dacă un furnizor nu are pagină proprie de internet poți să ceri, iar furnizorul are obligația de a-ți oferi în scris, sau pe un alt suport durabil (de exemplu, prin e-mail), informații complete despre oferta comercială curentă sau planurile tarifare retrase.

Obligațiile de informare se referă și la informațiile pe care reprezentanții furnizorului ți le oferă telefonic sau la momentul încheierii contractului în spațiul comercial. Astfel, dacă ceri informații punctuale despre oferta comercială a furnizorului, trebuie să le primești verbal sau, dacă dorești, în formă tipărită ori în formă electronică.

Înainte de contractarea serviciului de televiziune, furnizorii au obligația să se asigure că personalul de vânzări de la punctele de lucru îți comunică numărul minim de canale incluse în abonamentul ales, precum și lista cu programele retransmise, în format tipărit sau pe suport durabil.

Nu trebuie să semnezi contractul pe loc. Poți solicita un exemplar al contractului-cadru pe care îl poți lua acasă pentru a-l studia cu atenție. Dacă vrei, poți cere să primești contractul /condițiile de utilizare a serviciilor prin e-mail.

Fă o alegere informată atât a furnizorului, cât și a ofertei! Poți avea un rol activ în procesul de informare! Cere furnizorului toate informațiile de care ai nevoie!