Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

GDPR

Regulamentul privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

Începând cu data de 25 mai 2018 intra în vigoare Regulamentul 2016/679/UE privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date (în continuare “Regulamentul”). Protecția datelor cu caracter personal este importanta pentru Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comnunicații.
În acest context, ANCOM face urmatoarele precizari:

1. ANCOM prelucreaza datele cu caracter personal în scopul îndeplinirii obligatiilor legale, și în contextul  relatiilor de munca si al parteneriatelor/contractelor. ANCOM prelucreaza datele cu caracter personal doar în scopul pentru care le solicita, respectând dispozițiile legale, normele și procedurile interne existente în acest sens.

2. Regulamentul confera anumite drepturi persoanelor carora li se prelucreaza datele cu caracter personal. Mai jos, pe scurt, îți explicam noile tale drepturi în raport cu ANCOM:

 • Dreptul la informare se refera la dreptul de a fi informat în ceea ce privește identitatea și datele de contact ale operatorului si ale Responsabilului cu protecția datelor, scopul în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevazute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal și condițiile în care pot fi exercitate;
 • Dreptul de acces la date înseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, în caz afirmativ, dreptul de acces la datele respective si la informatii privind modalitatea în care sunt prelucrate datele;
 • Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi la cerere și în mod gratuit, datele personale într-o modalitate structurata, folosita în mod obișnuit si într-un format ușor de citit, precum si dreptul ca aceste date sa fie transmise de catre ANCOM, catre alt operator de date, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege și este fezabila din punct de vedere tehnic;
 • Dreptul la opoziție se refera la dreptul de a te opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația ta particulara, prelucrarii datelor tale cu caracter personal, inclusiv crearii de profiluri. ANCOM nu va mai prelucra datele tale cu caracter personal, cu excepția cazului în care ANCOM demonstreaza ca are motive legitime și imperioase care justifica prelucrarea respectivelor date si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor și libertaților persoanei vizate sau ca scopul prelucrarii îl reprezinta constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța;
 • Dreptul la rectificare se refera la dreptul tau de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor inexacte care te privesc, precum si completarea datelor incomplete. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate;
 • Dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamna ca ai dreptul de a solicita sa îti stergem datele cu caracter personal, fara întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • îti retragi consimtamântul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • te opui prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrarii se refera la dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, în masura în care sunt îndeplinite condițiile prevazute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea ulterioara a acestora.
 • Dreptul de a te adresa justiției sau Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal se refera la dreptul tau de a te adresa cu plângere Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, repsectiv de a te adresa justiției pentru apararea oricaror drepturi garantate de legislația aplicabila în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au fost încalcate.

3. În situația în care ANCOM va prelucra ulterior datele tale cu caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vei fi informat despre acest lucru înainte de inițierea prelucrarii, primind toate detaliile necesare.

4. ANCOM colecteaza, utilizeaza și stocheaza doar acele date cu caracter personal care sunt strict necesare pentru realizarea obiectivelor legale, legitime și specifice ale instituției. ANCOM prelucreaza cu buna credința datele cu caracter personal și aplica masuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea securitații acestora, a protejarii împotriva distrugerii, modificarii, dezvaluirii ori accesului neautorizat asupra lor.

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitațile de prelucrare efectuate de catre ANCOM, precum și cu privire la drepturile de care beneficiați, în acest context, va rugam sa va adresați printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa la sediul central al ANCOM din str. Delea Noua, nr 2, sector 3 sau pe adresa de email:sesizare@ancom.org.ro.

De asemenea, aveți posibilitatea de a contacta și Responsabilul cu protecția datelor din cadrul ANCOM la adresa de email dpo@ancom.org.ro sau la telefon 0372.845.634.