Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Ce sunt serviciile de comunicaţii electronice?

Noul cadru de reglementare redefinește serviciile de comunicații electronice (SCE) pornind de la o abordare funcțională din perspectiva utilizatorilor acestor servicii, și nu doar pe baza caracteristicilor tehnice ale acestor servicii, respectiv transmiterea de semnale.  Noile prevederi intenționează să promoveze condițiile de concurență pe piață și să extindă reglementările la furnizorii care nu erau anterior supuși prevederilor legislației din domeniul comunicațiilor electronice (în principal, furnizorii de servicii „over-the-top”, prin intermediul internetului).

Astfel, ca urmare a transpunerii în legislația națională a Codului european al comunicațiilor electronice, sunt considerate servicii de comunicații electronice:

I) serviciul de acces la internet (SAI) – serviciul care asigură accesul la internet și, astfel, conectivitatea dintre, teoretic, toate punctele terminale conectate la internet, indiferent de tehnologia de rețea și de echipamentele terminale utilizate.

II) serviciul de comunicații interpersonale (SCI) – serviciul care permite schimbul interpersonal şi interactiv de informații prin intermediul rețelelor de comunicații electronice între un număr finit de persoane, iar persoanele care inițiază sau participă la comunicare își aleg destinatarul (destinatarii).

Prin urmare, noțiunea de „serviciu de telefonie destinat publicului”, larg percepută ca referindu-se la serviciile tradiționale de telefonie analogică, va fi înlocuită cu termenul „serviciu de comunicații de voce”, termen ce are în vedere dezvoltările tehnologice și este neutru din punct de vedere tehnologic.

Exemple de SCI:

– serviciile de comunicații de voce, SMS, MMS

– serviciul de poştă electronică de tipul celor furnizate prin Gmail, Yahoo Mail, Hotmail etc.

– mesageria instantanee precum: IMessage (Apple), WhatsApp, Facebook Messenger, Yahoo Messenger

– VoIP (Voice over Internet Protocol) sau serviciul care permite efectuarea de convorbiri telefonice prin intermediul unei conexiuni la Internet, precum: Viber și ViberOut, WhatsApp, Google Talk/Voice, Signal, Telegram, Skype și SkypeOut, FaceTime etc.

Observație! NU sunt considerate SCI serviciile care permit comunicarea interpersonală și interactivă doar ca un simplu element auxiliar minor care este legat în mod intrinsec de un alt serviciu (de exemplu, secțiune comentarii Youtube, chat jocuri online).

SCI se poate baza sau nu pe numere (din planul național sau internațional de numerotație), astfel:

* serviciul de comunicații interpersonale bazat pe numere poate include:

  • serviciul de comunicații de voce – care permite iniţierea şi primirea, în mod direct sau indirect, de apeluri naţionale ori naţionale şi internaţionale prin utilizarea unui număr sau unor numere din planul naţional ori internaţional de numerotaţie;
  • alte servicii care permit comunicarea cu un număr sau mai multe numere din planurile naționale sau internaționale de numerotație (de ex. SMS, MMS, SkypeOut, ViberOut).

** serviciile de comunicații interpersonale care nu se bazează pe numere – de exemplu, Facebook Messenger, Skype, WeChat și WhatsApp.

Observație! Faptul că serviciul utilizează un număr de telefon ca identificator al utilizatorului unui serviciu (de ex. WhatsApp sau Skype) nu înseamnă că acel serviciu este un serviciu de comunicații interpersonale bazat pe numere.

III) orice alte servicii care constau, în întregime sau în principal, în transportul de semnale prin rețelele de comunicații electronice, cum ar fi serviciile de transmisie utilizate pentru furnizarea de servicii între dispozitive și pentru transmisia serviciilor media audiovizuale (de exemplu, serviciul de televiziune prin cablu, satelit sau transmisie digitală terestră).

Observație! NU sunt servicii de comunicații electronice serviciile prin care se furnizează conținutul informației, se exercită controlul editorial asupra acestui conținut și serviciile societății informaționale, care nu constau, în întregime sau în principal, în transmiterea semnalelor prin rețelele de comunicații electronice.

Câteva exemple de astfel de servicii, care nu sunt considerate servicii de comunicații electronice:

  • Servicii de conținut: site-uri de știri, rețele de socializare (Facebook, Twitter, TikTok), motoare de căutare (Google Search, Opera, Bing etc.);
  • Servicii de găzduire de pagini web, servicii de stocare a informaţiei în cloud;
  • Servicii de streaming (audio sau video) precum Youtube, Netflix, iTunes, Deezer, Spotify etc.
  • Servicii prin care utilizatorii interacționează sau accesează conținut în mod direct: BitTorrent, LimeWire etc.