Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

5G și sănătatea publică

Îngrijorări cu privire la introducerea unei noi tehnologii în societate au existat și în trecut, fie că ne referim la transportul pe calea ferată ori cu automobilul, la invenția becului, la apariția cuptorului cu microunde sau la introducerea tehnologiei 3G, iar 5G nu face nicio excepție. Aceasta se datorează faptului că în timp ce unii oameni primesc schimbările sau noutatea cu brațele deschise, alții pot fi mai sceptici în această privință.

ANCOM nu are atribuții în privința evaluării impactului câmpurilor electromagnetice (EMF) asupra sănătății populației. Cu toate acestea, oricare ar fi tehnologiile care produc câmpuri electromagnetice, limitele de protecție a populației sunt aceleași. Rețelele 2G, 3G și 4G au fost instalate cu respectarea acelorași reguli privind protecția populației, iar 5G nu va face excepție. Mai mult, undele radio care stau la baza comunicațiilor electronice NU au proprietăți ionizante.

ANCOM urmărește punctele de vedere fundamentate pe analize riguroase, recunoscute: „Nu există dovezi ale efectelor adverse asupra sănătății la niveluri de expunere sub nivelurile de protecție din ghidurile ICNIRP (1998) și nu există dovezi ale unui mecanism de interacțiune care ar prezice că efectele negative asupra sănătății ar putea apărea din cauza expunerii la câmpurile electromagnetice generate de frecvențele radio sub acele niveluri de protecție.” Sursa: Ghidul Comisiei Internaționale pentru Protecția împotriva radiațiilor neionizante (ICNIRP) pentru limitarea expunerii la câmpuri electromagnetice (100 kHz – 300 GHz) (2020), pagina 523.

În plus, pentru a ține cont de dezvoltările tehnologice actuale precum 5G, ICNIRP a revizuit pe parcursul anului 2020 recomandările sale din ghidurile publicate în anul 1998, prin care confirmă limitele stabilite la nivelul UE pentru expunerea populației la EMF în ceea ce privește WBA-SAR și adaugă unele restricții suplimentare ale densității de putere absorbite pentru expunerea locală în benzile de frecvențe peste 6 GHz, respectiv peste 30 GHz, pe care tehnologia 5G va trebui să le respecte pentru protejarea populației.

În Uniunea Europeană, limitele expunerii populației generale la radiațiile câmpului electromagnetic sunt de 50 de ori mai mici decât nivelurile la care pot fi observate efecte adverse – Sursă: site-ul Comisiei Europene, prin intermediul căruia sunt oferite răspunsuri la întrebări frecvente despre 5, răspunsul aferent întrebării 11.

În ciuda multitudinii de studii din ultimele două sau trei decenii cu privire la efectele asupra sănătății ale telefoanelor mobile, nu există nicio indicație a unui risc crescut pentru sănătate la expunerea la câmpuri electromagnetice, sub nivelurile de protecție specificate de organismele internaționale. Nu există dovezi că nivelurile de câmp electromagnetic din rețelele mobile existente (2G, 3G și 4G) prezintă riscuri pentru sănătate, cu condiția ca administrațiile să impună respectarea limitelor de expunere stabilite de organismele internaționale. Nu există o bază științifică a vreunei relații între transmiterea coronavirusului și 4G sau 5G sau orice alte unde electromagnetice.” – Sursa: UIT – Articolul „5G, expunerea umană la câmpuri electromagnetice (EMF) și sănătatea”

Până în prezent și după multe cercetări efectuate, niciun efect advers asupra sănătății nu a fost catalogat ca fiind cauzat de expunerea la tehnologii pe suport radio. Concluziile legate de sănătate sunt extrase din studii efectuate pe întregul spectru radio, dar, până în prezent, doar câteva studii au fost efectuate la frecvențele care vor fi utilizate de 5G. Încălzirea țesuturilor este principalul mecanism de interacțiune între câmpurile de radiofrecvență și corpul uman. Nivelurile de expunere la câmpuri electromagnetice din tehnologiile actuale duc la creșterea neglijabilă a temperaturii în corpul uman. Pe măsură ce frecvența crește, există o penetrare mai mică în țesuturile corpului și absorbția energiei devine mai limitată la suprafața corpului (piele și ochi). Cu condiția ca expunerea globală să rămână sub liniile directoare internaționale, nu sunt anticipate consecințe pentru sănătatea publică” – Sursă:  Articolul „Radiații: rețele mobile 5G și sănătate” – secțiunea „Care sunt potențialele riscuri asupra sănătății de la 5G?” disponibil pe site-ul Organizației Mondiale a Sănătății

Prin respectarea nivelurilor de expunere din Ordinul Ministrului Sănătății Publice nr. 1193 din 29.09.2006, pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populației generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz, nu vor exista efecte negative asupra sănătății.” – Sursă: comunicatul ”Este tehnologia 5G un pericol pentru sănătate?” publicat de INSP.

Limitele de expunere la EMF care sunt recomandate în prezent la nivel internațional și la nivelul UE au fost clasificate de Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC) a Organizației Mondiale a Sănătății la nivelul al treilea la o scară de cinci niveluri de risc, ca fiind „posibil cancerigene”. Aceasta plasează o astfel de expunere în aceeași categorie – „posibil cancerigenă”, ca și legumele murate. Acest lucru înseamnă că sunt considerate mai puțin riscante decât consumul de carne roșie, munca în schimbul de noapte sau consumul de cafea fierbinte, care sunt încadrate la al doilea nivel și evaluate ca fiind „probabil cancerigene” și chiar mai puțin riscante decât poluarea aerului, praful de lemn sau băuturile alcoolice, care, fiind la primul nivel, intră în categoria <<cancerigenă>>.” – Sursă: site-ul Comisiei Europene, prin intermediul căruia sunt oferite răspunsuri la întrebări frecvente despre 5G (răspunsul aferent întrebării 13).

Cercetările bazate pe modelarea efectelor undelor radio asupra ființelor umane în metoda WBA-SAR (whole body average specific absorption ratio) arată că, la o rată de absorbție de 6W/kg de masă corporală, pe durata unei ore, temperatura corpului uman, aflat la o temperatură exterioară (a mediului ambiant) de 28 grade Celsius, crește cu 1 grad Celsius.

Pe de altă parte, limitele pentru efecte termice avute în vedere de Comisia Internaţională de Protecţie la Radiaţii Neionizante (ICNIRP), aplicate și în România, au la bază un WBA-SAR de 4W/kg pe parcursul a 30 minute.

De reținut că valorile sunt foarte conservatoare, inclusiv în raport cu energia generată de corpul uman: aprox. 1 W/kg în repaus șezut, aprox. 2 W/kg repaus în picioare sau aprox. 12 W/kg în alergare. – Sursă: Prezentare ICNIRP, slide 9

Nivelul maxim al SAR pentru telefoanele mobile este de 2W/kg conform ICNIRP. Mai multe informații privind SAR-ul telefoanelor sunt disponibile în articolul „Explicații privind SAR – L1”.

În România, nivelul intensității câmpului electromagnetic cu efect asupra sănătății este reglementat în conformitate cu practicile adoptate în Uniunea Europeană. Ordinul ministrului Sănătăţii Publice nr. 1193/2006 pentru aprobarea Normelor privind limitarea expunerii populaţiei generale la câmpuri electromagnetice de la 0 Hz la 300 GHz (care înlocuieşte Ordinul ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 1007/2002) preia restricțiile prevăzute în Recomandarea Consiliului Uniunii Europene 1999/519/EC privind limitarea expunerii publicului larg la câmpuri electromagnetice (de la 0 Hz la 300 GHz).

Comisia Internaţională de Protecţie la Radiaţii Neionizante (ICNIRP) a avizat această recomandare, devenită document de referinţă pentru toate statele membre ale Uniunii Europene.

Practic, în România sunt valabile limitele recomandate de ICNIRP și Comisia Europeană, limitele de expunere pentru populația generală fiind de 50 ori mai mici față de limitele pentru care există rezultate științifice privind efecte asupra sănătății (așa numitele efecte termice).

Sursă imagine: ANCOM

NU. Limitele de protecție rămân aceleași, tocmai pentru că asigurarea unui nivel înalt de protecție a sănătății populației este pe primul plan pentru autorități, în România și în Uniunea Europeană.

Se așteaptă ca rețelele 5G să aibă niveluri similare sau mai scăzute de emisie decât rețelele 4G. În combinație cu 4G, este posibilă o creștere cumulată modestă în zonele dense, cu mult sub limite” – răspuns al Comisiei Europene către Parlamentul European.

ANCOM monitorizează permanent intensitatea câmpului electromagnetic generat de stațiile (antenele) de emisie utilizate pentru furnizarea serviciilor radio-TV şi de telefonie mobilă (inclusiv 2G, 3G, 4G, 5G) sau de către alte stații de radiocomunicații utilizate pentru furnizarea altor tipuri de servicii de comunicații electronice. Aceste măsurători au un istoric de peste un deceniu, și, în nicio ocazie, nu au fost observate depășiri ale limitelor impuse prin legislație.

Pe de o parte, ANCOM măsoară intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul a 150 de senzori ficși de monitorizare de bandă largă amplasați în București și alte 103 localități din țară, în exterior, în spațiile publice în vecinătatea cărora există multiple surse de emisii radio. Fiecare senzor utilizează o sondă izotropică triaxială de măsurare a intensității câmpului electric în patru benzi de frecvențe: 100 kHz – 7 GHz, 925 MHz – 960 MHz, 1805 MHz – 1880 MHz și 2110 MHz – 2170 MHz. Senzorii funcționează permanent, transmițând rezultatele măsurătorilor către platforma www.monitor-emf.ro, o dată la 24 de ore. Rezultatele acestor măsurători sunt afișate sub formă de hartă care oferă și detalii cu privire la locul, perioada și nivelul măsurat al intensității câmpului electromagnetic, nivel exprimat în valoare absolută, dar și în procente față de nivelurile reglementate maxim permise.

Pe de altă parte, ANCOM măsoară intensitatea câmpului electromagnetic prin intermediul sistemului mobil de monitorizare a spectrului radio, rezultatele acestora fiind disponibile pe monitor-emf.ro. Măsurătorile cuprinse în hartă au fost realizate de ANCOM respectând recomandarea ECC (02)04 privind metodele de măsurare a radiațiilor electromagnetice neionizante, fiind realizate cu echipamente mobile, în exterior, în spații publice, cu antena de măsură aflată la o înălțime de 1,5 m față de sol, rezultatele fiind mediate pe intervale de 6 minute și comparate cu nivelurile de referință specificate în Ordinul ministrului Sănătății nr. 1193/2006. Acest tip de monitorizare se efectuează după un plan anual, în care pot fi introduse, în anumite limite, și unele locuri, exclusiv publice, menționate de către persoanele care fac solicitări de măsurare a intensității câmpului electromagnetic. Din anul 2012, de când aceste măsurători sunt publicate pe platforma monitor-emf.ro, ANCOM a efectuat astfel de măsurători în aproape 20.000 de puncte de măsură.

Pe parcursul ultimului deceniu, toate valorile obținute de ANCOM în urma măsurătorilor efectuate cu cele două tipuri de sisteme (echipamente) menționate anterior se situează cu mult sub limitele maxime stabilite prin prevederile Ordinului ministrului Sănătății nr. 1193/2006.

Efectele radiațiilor asupra sănătății populației sunt monitorizate de către Ministerul Sănătăţii (MS) prin Institutul Naţional de Sănătate Publică şi Direcțiile de Sănătate Publică (Laboratoarele de Igiena Radiațiilor Ionizante).

Recomandările Institutului Național de Sănătate Publică privind protecția publicului larg la câmpuri electromagnetice se bazează inclusiv pe concluziile unor organizații sau comitete științifice internaționale (Comisia Internațională pentru Protecția față de Radiațiile Neionizante (ICNIRP), Comitetul Științific al Uniunii Europene pentru Riscuri Noi sau Emergente privind Sănătatea şi Mediul Înconjurător (SCHEER), Organizația Mondială a Sănătății (OMS), Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului (IARC)).

Limitele radiațiilor EMF sunt aceleași, indiferent de tehnologii. Durata mare de viață a limitelor în vigoare a permis monitorizarea efectelor respectării lor pe o perioadă lungă de timp.

În prezent, expunerea la câmp electromagnetic generată de infrastructura 5G care utilizează banda de 3,5 GHz este similară celei generate de stațiile de bază utilizate de tehnologia 3G sau 4G. Atât în România, cât și în celelalte state de pe glob, dezvoltarea infrastructurii 5G se va face numai cu respectarea limitelor legale în vigoare privind expunerea la câmpul electromagnetic.

Numărul de stații de bază/antene 5G instalate în România în prezent este prea mic pentru a influența în vreun fel modificarea expunerii la câmp electromagnetic. Însă ne putem face o idee prin raportarea la măsurătorile realizate în alte state.

De exemplu, potrivit OFCOM, autoritatea de reglementare în domeniul comunicațiilor electronice din Marea Britanie, rezultatele testelor asupra nivelurilor radiațiilor electromagnetice provenite de la stațiile de bază 5G, efectuate în lunile februarie și martie 2020 arată că „nivelurile radiațiilor câmpului electromagnetic măsurate de la stațiile de bază pentru telefoane mobile cu funcție 5G sunt la fracțiuni mici ale nivelurilor recomandate în Ghidurile ICNIRP, cel mai înalt nivel înregistrat fiind de aproximativ 1,5% din nivelul relevant; 5G contribuie în prezent cu o cantitate mică la nivelurile EMF măsurate în fiecare amplasament. În toate amplasamentele, cea mai mare contribuție la nivelurile măsurate provine de la generațiile anterioare de tehnologie mobilă (2G, 3G, 4G). Cel mai înalt nivel pe care l-am observat în banda utilizată pentru 5G a fost de doar 0,039% din nivelul relevant”. Pentru mai multe detalii se poate consulta raportul OFCOM „Măsurători ale câmpului electromagnetic (EMF) în apropierea stațiilor de bază pentru comunicații mobile 5G”.