Free cookie consent management tool by TermsFeed Actualizare preferințe cookie-uri

Roam like at home (UE/SEE)

„Roam like at home”  sau RLAH (în roaming, ca acasă) presupune că ești tarifat pentru serviciul de roaming în UE/SEE ca și cum ar fi un consum efectuat în România, în afara propriei rețele, în măsura în care acesta nu depășește limitele unei utilizări rezonabile.

Spațiul Economic European (SEE) cuprinde statele membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croația, Danemarca, Estonia, Finlanda (inclusiv insulele Åland), Franța (inclusiv Guyana Franceză și insulele Guadelupa, Martinica, Mayotte, Reunion și Saint-Martin), Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia (inclusiv insulele Azore și Madeira), România, Slovacia, Slovenia, Spania (inclusiv Insulele Canare), Suedia și  Ungaria, la care se adaugă Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Începând cu 1 ianuarie 2021, furnizorii din România nu mai au obligația legală să ofere „Roam like at home” pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (inclusiv al Gibraltarului), dar, dacă doresc, pot aplica în continuare „Roam like at home” în această țară. De aceea, îți recomandăm să verifici la furnizorul tău tarifele de roaming dacă vei călători în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

„Roam like at home” se aplică numai pentru călătorii ocazionale în afara țării de unde a fost achiziționat serviciul de comunicații și în limitele unei utilizări rezonabile a serviciului. După ce te avertizează despre depășirea limitelor utilizării rezonabile, furnizorul are posibilitatea să îți perceapă, în plus față de tarifele naționale, anumite suprataxe pentru prestarea ulterioară a serviciul de roaming în UE/SEE. Valoarea suprataxelor este plafonată.

Când călătorești în SEE, furnizorul tău are obligația să îți aplice automat sistemul „Roam like at home”, în condițiile reglementate.

De la această regulă pot exista doar următoarele excepții:

a) Furnizorii pot să ofere şi planuri tarifare (abonamente sau opțiuni pentru cartele preplătite) fără roamingDe aceea este recomandabil să verifici, înainte de a efectua o călătorie în afara României, dacă planul tarifar pe care l-ai achiziționat este cu sau fără serviciul de roaming în UE/SEE sau în afara UE/SEE. Furnizorii au obligația să-și informeze clienții asupra faptului că planul tarifar achiziționat este fără roaming în UE/SEE.

b) Este posibil ca unii furnizori să nu poată susține comercial sistemul „Roam like at home”.Dacă îi sunt prezentate dovezi în acest sens, ANCOM poate autoriza respectivii furnizori să aplice temporar suprataxe, în plus față de tarifele naționale, chiar dacă nu sunt depășite limitele de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în UE/SEE.

c) Furnizorii pot include în propriile oferte și alte modalități de tarifare a serviciului de roaming în UE/SEE (tarife alternative), dar pe care trebuie să le alegi în mod expres pentru a ți se aplica. Chiar dacă ai făcut o astfel de alegere, ai dreptul să te întorci oricând la „Roam like at home”.

În planul tarifar (abonament, cartelă preplătită, (extra)opțiune) pe care l-ai achiziționat ai mai multe beneficii naționale incluse – minute/SMS-uri în afara propriei rețele, respectiv date (MB/GB) disponibile la nivel național.

Potrivit „Roam like at home”, în limitele unei utilizări rezonabile (PUR), poți folosi toate beneficiile naționale incluse și în roaming în UE/SEE, fără alte costuri suplimentare.

Concret, apelurile (minute) efectuate/SMS-urile trimise către destinații din UE/SEE (către numere de telefon din România, inclusiv din propria rețea, către numere locale din statul vizitat sau către numere din orice alt stat UE/SEE) ți se scad din minutele/SMS-urile în afara propriei rețele incluse în planul tarifar, fără a ți se mai percepe și alte costuri.

La fel și datele (MB/GB) consumate în roaming în UE/SEE ți se scad din datele (MB/GB) disponibile la nivel național incluse în planul tarifar, fără a ți se mai percepe și costuri suplimentare.

După epuizarea beneficiilor naționale incluse, ți se aplică tarifele din România, mai precis tarifele în afara propriei rețele pentru minute/SMS-uri, respectiv tarifele pentru consumul de date (MB/GB) la nivel național.

Apelurile (minute) efectuate/SMS-urile trimise către destinații din afara UE/SEE nu ți se deduc din beneficiile naționale, ci vei fi tarifat conform tarifelor din oferta curentă a furnizorului tău. Îți recomandăm să soliciți furnizorului informații detaliate cu privire la aceste tarife.

Apelurile și SMS-urile primite în roaming în UE/SEE sunt gratuite.

„Roam like at home” ți se aplică dacă ai reședința obișnuită sau legături stabile cu România și călătorești într-un alt stat din UE/SEE.

Roaming-ul în UE/SEE la tarife naționale sau „Roam like at home” nu este destinat utilizării în regim permanent a roaming-ului în UE/SEE, adică a utilizării unor cartele SIM din România pe teritoriul altui stat din UE/SEE, cu caracter permanent sau pentru perioade mari de timp. Furnizorii pot să implementeze mai multe măsuri pentru prevenirea roaming-ului permanent, chiar și în cazul clienților care au reședința obișnuită sau legături stabile cu România.

Orice furnizor poate stabili anumite condiții de utilizare a serviciului de roaming în UE/SEE (politică de utilizare rezonabilă) pentru a preveni folosirea abuzivă sau anormală a acestui serviciu în alte scopuri decât pentru călătorii ocazionale în afara României, de exemplu în scopul de a preveni roaming-ul permanent în UE/SEE.

De asemenea, pentru a putea să îți ofere în continuare planuri tarifare care includ date (MB/GB) nelimitate sau într-un număr foarte ridicat, furnizorul tău poate defini o politică de utilizare rezonabilă a serviciului de acces la internet în roaming în UE/SEE, prin aplicarea unei limite pentru datele disponibile în roaming, dar care trebuie să respecte anumite condiții prevăzute de reglementările adoptate la nivelul Uniunii Europene.

Dacă limitele de utilizare rezonabilă au fost depășite, după o informare prealabilă, furnizorul tău poate să îți perceapă anumite suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru prestarea ulterioară a serviciul de roaming în UE/SEE. Aceste suprataxe sunt plafonate și valoarea lor îți este comunicată înainte de aplicare.

Furnizorul tău are obligația să precizeze în contract, în mod detaliat, orice măsură de politică de utilizare rezonabilă pe care o aplică.

Furnizorul tău are obligația să instituie proceduri transparente, simple și eficiente de soluționare a plângerilor tale referitoare la aplicarea politicii de utilizare rezonabilă.

Politica utilizării rezonabile definită de furnizorul tău poate consta în:

a) măsuri relevante pentru toate serviciile mobile (apeluri, SMS-uri și date);

b) măsuri suplimentare relevante numai pentru datele (MB/GB) din anumite planuri tarifare.

Furnizorul tău are obligația să precizeze, în contract, în mod detaliat, orice măsură de politică de utilizare rezonabilă pe care o aplică.

Furnizorul tău are obligația să instituie proceduri transparente, simple și eficiente de soluționare a plângerilor tale referitoare la aplicarea politicii de utilizare rezonabilă.

a) solicitarea de a furniza o dovadă privind reședința obișnuită sau existența unor legături stabile cu România

Furnizorul tău poate să îți solicite o dovadă privind reședința obișnuită sau existența unor legături stabile cu România. Ți se poate solicita o astfel de dovadă inclusiv dacă ești client de cartelă preplătită, cu excepția situației descrise la secțiunea 10 lit. b).

Legături stabile cu România are orice persoană, indiferent de cetățenie, care se află pe teritoriul României, de exemplu, în vederea exercitării unei activități independente, executării unui contract de muncă (inclusiv lucrători transfrontalieri sau detașați în România), participării la programe de studii, etc.

Furnizorii nu îți pot refuza achiziționarea unui plan tarifar pe unicul motiv că nu ai prezentat, la cerere, o dovadă privind reședința obișnuită sau existența unor legături stabile cu România.

Totuși, dacă utilizezi serviciile preponderent în roaming, furnizorul îți poate solicita să îi prezinți o dovadă privind reședința obișnuită sau existența unor legături stabile cu România, în lipsa căreia îți poate aplica suprataxe pentru consumul în roaming în UE/SEE, în plus față de tarifele naționale. Suprataxele ți se aplică imediat după expirarea termenului până la care ar fi trebuit să transmiți dovada anterior precizată.

b) monitorizarea consumului de servicii mobile (apeluri, SMS-uri și date) și a prezenței (conectarea la rețea) la nivel național, respectiv în roaming în UE/SEE în scopul de a stabili care dintre acestea are preponderență.

Perioada în care furnizorul tău îți poate monitoriza acești 2 indicatori obiectivi – consumul de servicii mobile (apeluri, SMS-uri și date), respectiv prezența (conectarea la rețea) – nu poate fi mai mică de 4 luni.

Furnizorul tău va stabili care servicii mobile (apeluri, SMS-uri, date) ți le va monitoriza, doar pentru acestea putând aplica măsurile descrise în continuare.

Orice zi în care te-ai conectat în România la rețeaua furnizorului tău va fi considerată o zi de prezență la nivel național. Pentru scopul politicii utilizării rezonabile, consumul de servicii mobile și prezența (conectarea la rețea) în roaming în afara UE/SEE se asimilează cu cele la nivel național.

Furnizorul tău poate să înceapă o nouă perioadă de monitorizare în fiecare zi, nefiind obligatoriu să aștepte încheierea unei perioade de monitorizare pentru a începe una nouă.

Furnizorul tău NU monitorizează conținutul pe care îl transmiți sau primești prin intermediul serviciilor mobile.

Dacă, într-o perioadă de monitorizare de cel puțin 4 luni, înregistrezi, pe o anumită cartelă SIM, în mod cumulativ, atât consum de servicii mobile, cât și prezență (conectare la rețea) preponderente în roaming în UE/SEE față de cele înregistrate la nivel național, furnizorul tău îți va transmite o notificare și după aceea îți poate aplica suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru consumul ulterior în roaming în UE/SEE.

Prin această notificare, furnizorul îți va acorda un termen, care nu poate fi mai scurt de două săptămâni, în care să îți schimbi comportamentul de utilizare.

Ca răspuns la această notificare, ai dreptul să prezinți furnizorului dovezi care să ateste că nu utilizezi serviciul de roaming în UE/SEE în alte scopuri decât pentru călătorii periodice.

Se consideră că ți-ai schimbat comportamentul de utilizare dacă, în termenul acordat de furnizor prin notificarea de mai sus, consumul de servicii mobile sau prezența înregistrate la nivel național sunt preponderente față de nivelul înregistrat în roaming în UE/SEE.

Dacă, în termenul acordat de furnizor prin notificarea de mai sus, nu ți-ai schimbat comportamentul de utilizare, atunci ți se pot aplica suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru consumul în roaming în UE/SEE înregistrat încă de la momentul transmiterii notificării.

Furnizorul tău are obligația să înceteze aplicarea suprataxelor de îndată ce ți-ai schimbat comportamentul de utilizare, lucru constatat în urma monitorizării acelorași indicatori obiectivi – consumul de servicii mobile și prezența (conectarea la rețea). Perioada de monitorizare pentru scopul încetării aplicării suprataxelor nu poate fi mai mare decât cea care a determinat aplicarea lor.

Aceste reguli sunt valabile inclusiv în situația în care ai prezentat, la cererea furnizorului, o dovadă privind reședința obișnuită sau existența unor legături stabile cu România.

c) monitorizare în scopul de a stabili dacă există o perioadă lungă de inactivitate a unei cartele SIM, asociată unei utilizări preponderente sau chiar exclusive în roaming în UE/SEE;

Furnizorul tău poate monitoriza perioadele de activitate ale cartelelor SIM. ANCOM a recomandat furnizorilor ca și în acest caz perioada de monitorizare să nu fie mai mică de 4 luni.

Precizările de la lit. b), de mai sus, sunt valabile și în acest caz.

d) monitorizare în scopul de a stabili dacă ai cumpărat și utilizat succesiv în roaming în UE/SEE mai multe cartele SIM.

Dacă furnizorul constată că te afli într-o asemenea situație îți poate aplica suprataxe, în plus față de tarifele naționale, pentru consumul ulterior în roaming în UE/SEE înregistrat pe toate cartele SIM pe care le-ai achiziționat de la acesta.

a) stabilirea unei limite de consum rezonabil al datelor în roaming în UE/SEE, într-o perioadă de facturare, după depășirea căreia să ți se poată aplica o suprataxă, în cazul planurilor tarifare (cartele preplătite, abonamente, (extra) opțiuni cu date (cvasi) nelimitate

Dacă ai un plan tarifar cu date (cvasi) nelimitate, furnizorul tău poate stabili o limită de consum rezonabil al datelor (MB/GB) în roaming în UE/SEE, după depășirea căreia să îți aplice o suprataxă.

Planurile tarifare cu date (cvasi) nelimitate sunt cartelele preplătite, abonamentele sau (extra) opțiunile care:

  • includ trafic de date nelimitat

Intră în această categorie inclusiv planurile tarifare cu trafic recomandat la o anumită viteză (de exemplu, 4G), după consumarea căruia traficul consumat nu este tarifat suplimentar, însă viteza scade la o valoare mult mai mică (de exemplu, la 64-128 kbps).

sau

  • pentru care tariful, fără TVA, calculat pentru 1GB, într-o perioadă de facturare, este mai mic de 1.55  Euro (începând cu data de 1 ianuarie 2024 și până la data de 31.12.2024).

Tariful calculat pentru 1 GB se obține prin împărțirea prețului cu amănuntul a serviciilor mobile, într-o perioadă de facturare (de regulă, o lună sau 30 de zile), fără TVA, la numărul de GB incluși în respectivul plan tarifar. Prețul fără TVA se obține prin împărțirea prețului cu TVA la 1,19.

În cazul planurilor tarifare cu date (cvasi) nelimitate, limita de consum rezonabil al datelor în roaming în UE/SEE, într-o perioadă de facturare (de regulă, o lună sau 30 zile), exprimat în GB, nu poate fi mai mică decât dublul valorii obținute prin împărțirea prețului cu amănuntul a serviciilor mobile, fără TVA,  la 1.55  Euro (în perioada 1 ianuarie 2024 – 31.12.2024).

Poți utiliza calculatorul ANCOM pentru a vedea care este limita de date în cazul planului tău tarifar!

După depășirea acestei limite, furnizorii pot aplica o suprataxă, în plus față de tarifele naționale, consumului ulterior de date (MB/GB) în roaming în UE/SEE.

Furnizorul are obligația de a-ți transmite o notificare la momentul la care limita de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în interiorul SEE a fost atinsă, indicând valoarea suprataxei care va fi aplicată în plus față de prețul național pentru consumul suplimentar de date în roaming.

b) stabilirea unei limite de consum rezonabil al datelor în roaming în UE/SEE, într-o perioadă de facturare, după depășirea căreia să ți se poată aplica o suprataxă, în cazul cartelelor preplătite cu plata datelor (MB/GB) pe unitatea de consum

Dacă ai o cartelă preplătită în care datele (MB/GB) se plătesc pe unitate de consum (adică nu ai date incluse), furnizorul tău poate stabili o limită de consum a datelor în roaming în UE/SEE, într-o perioadă de facturare, după depășirea căreia să se aplice o suprataxă.

Această limită de consum rezonabil, exprimată în GB, nu poate fi mai mică decât rezultatul obținut prin împărțirea creditului care ți-a rămas disponibil, atunci când ai început să consumi date în roaming în UE/SEE, la 1.55 Euro (în perioada 1 ianuarie 2024 – 31.12.2024).

Spre exemplu, în cazul unei cartele preplătite cu plata datelor pe unitatea de consum, care la momentul începerii consumului datelor în roaming în UE/SEE mai are un creditul rămas de 10 Euro, fără TVA, limita de consum rezonabil a serviciilor de date în roaming în UE/SEE, până la data de 31 decembrie 2024, nu poate fi mai mică de 5,5 GB.

Calcul

Limita de consum a serviciilor de date în roaming în UE/SEE = 10 Euro : 1.55 euro = 6,45 GB

Valorile suprataxelor sunt stabilite de furnizori și trebuie să te informeze despre valoarea acestora prin:

  • ofertele comerciale (pagina de internet, pliante etc.);
  • includerea acestora în contracte;
  • transmiterea unor informații personalizate la momentul conectării la o rețea a unui partener de roaming în cadrul SEE;
  • avertizarea transmisă anterior aplicării suprataxelor.

Valorile maxime ale suprataxelor sunt plafonate, după cum urmează:

  2023 2024 2025 2026 2027
Apeluri efectuate 0.022 €/min 0.022 €/min 0.019 €/min 0.019 €/min 0.019 €/min
Apeluri primite 0.004 €/min 0.002 €/min 0.002 €/min 0.002 €/min 0.002 €/min
SMS 0.004 €/SMS 0.004 €/SMS 0.003 €/SMS 0.003 €/SMS 0.003 €/SMS
Date 1.8 €/GB 1.55 €/GB 1.3 €/GB 1.1 €/GB 1.0 €/GB

Toate valorile sunt fără TVA.

Atunci când te afli în roaming, furnizorul tău are obligația să îți transmită informații personalizate privind tarifele, în valori care includ TVA, aplicabile serviciului de roaming în statul vizitat. Ai dreptul să primești aceste informații personalizate indiferent de planul tarifar pe care l-ai achiziționat și de statul în care călătorești.

Atunci când te afli în roaming în UE/SEE, furnizorul tău are obligația să îți transmită, dacă este cazul, informații personalizate privind politica de utilizare rezonabilă a serviciului de roaming în UE/SEE, precum și despre suprataxele care ți se aplică în cazul în care ai depăși limitele ei.

La cerere, furnizorii de servicii de roaming oferă clienților cu dizabilități în mod automat, gratuit și prin apel vocal informațiile tarifare de bază personalizate.

De asemenea, furnizorul trebuie să îți transmită, prin intermediul unui mesaj automat, informații cu privire la riscul potențial de creștere a tarifelor ca urmare a utilizării serviciilor cu valoare adăugată. Astfel de informații includ un link pentru a accesa gratuit o pagină web dedicată acestui subiect prin intermediul căreia sunt furnizate informații actualizate cu privire la tipurile de servicii care pot face obiectul unor costuri majorate, precum și, dacă este cazul, tarifele aplicabile, în roaming, numerelor care pot fi apelate gratuit în țară.

În plus, furnizorul tău are obligația să îți pună la dispoziție un număr cu acces gratuit în roaming în UE/SEE la care ai putea obține informații mai detaliate privind tarifele aplicabile serviciului de roaming în statul vizitat. Atunci când te afli în roaming în UE/SEE, furnizorul tău are obligația să te informeze cu privire la acest număr cu acces gratuit.

Furnizorul tău are obligația să îți transmită informările menționate mai sus pe ecranul dispozitivului mobil (telefon, tabletă, laptop etc.) prin intermediul, după caz, a unui SMS, e-mail sau a unei ferestre pop-up.

Dacă ai ales cumva să nu mai primești informările menționate mai sus, să știi că ai dreptul să revii asupra acestei decizii, în orice moment și în mod gratuit, caz în care furnizorul tău are obligația să reia transmiterea mesajelor de informare.

Furnizorii care nu sunt în măsură să susțină comercial furnizarea „Roam like at home” pot solicita și pot fi autorizați de ANCOM, în urma unei analize, să perceapă utilizatorilor o suprataxă, în plus față de tarifele naționale, încă de la primul minut/SMS/MB consumat în roaming în UE/SEE.

 

Dacă ai o nemulțumire în legătură cu serviciului de „Roam like at home” trebuie să te adresezi mai întâi furnizorului de la care ai achiziționat planul tarifar.

Dacă furnizorul nu a rezolvat problema sesizată te poți adresa ANCOM, urmând pașii descriși aici.