Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Facturarea serviciului

De regulă, furnizorul de telefonie îţi emite o factură nedetaliată pentru serviciul oferit.

Ai dreptul să-i ceri acestuia şi factura detaliată, fie că ai un abonament sau foloseşti o cartelă preplatită, pentru a vedea modul în care ţi-au fost tarifate serviciile utilizate. Unii operatori eliberează factura detaliată contra cost. De asemenea, există posibilitatea să o primeşti în format electronic sau să o accesezi online.

Confruntă informaţiile din factura detaliată cu caracteristicile planului tău tarifar. Fii atent în mod special la:

 • dacă numărul de minutele naţionale/SMS-uri/MMS-uri/ apelurilor video incluse sunt valabile în reţeaua furnizorului şi/sau în alte reţele naţionale;
 • tarifele aplicabile la depăşirea minutelor naţionale sau internaţionale/SMS-urilor/MMS-urilor/ a apelurilor video incluse, în funcţie de modul în care aceste sunt folosite: în reţeaua furnizorului sau în alte reţele sau în funcţie de intervalul orar;
 • perioada de valabilitate a extraopţiunilor, a bonusurilor sau a altor reduceri acordate;
 • ordinea de consum a minutelor/SMS-urilor/MMS-urilor/ a apelurilor video incluse;
 • tarifele aplicabile în roaming, în cazul în care ai utilizat acet serviciu.

Ce trebuie să mai ştii:

 • neprimirea facturii nu te exonerează de plata acesteia;
 • dacă nu ai achitat factura în termenul scadent poţi plăti penalităţi, ţi se poate suspenda serviciul sau chiar înceta contractul, dar obligaţiile de plată nu se anulează;
 • în cazul supendării serviciului ţi se poate solicita o taxă de reconectare;
 • în general, serviciul de cost control pus la dispoziţia utilizatorilor de operatori are caracter orientativ.

Vezi mai jos care sunt informaţiile minime pe care trebuie să le conţină factura detaliată pentru servicii de telefonie:

 • perioada de tarifare;
 • tariful lunar pentru abonament;
 • tarife pentru conectare/instalare/reconectare/deconectare, dacă este cazul;
 • tarife pentru închiriere/furnizare echipamente, dacă este cazul;
 • alte servicii furnizate și tarifele aferente acestora, dacă este cazul;
 • gratuităţile/reducerile tarifare de care ai beneficiat şi modul de aplicare;
 • lista completă a apelurilor voce/video inițiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, după caz;
 • suma totală tarifată, inclusiv TVA;
 • modalitatea de contorizare a timpului de conversaţie tarifat; de asemenea, va fi specificată modalitatea de tarifare utilizată de furnizor, menţionându-se cel puţin unitatea de timp utilizată pentru tarifare (de exemplu, secundă, minut etc.) şi modalitatea de tratare a fiecărei unităţi de timp;
 • un număr de telefon la care poți solicita informaţii suplimentare referitoare la factura detaliată;
 • cursul de schimb valutar aplicat, dacă este cazul.

Lista completă a apelurilor voce/video inițiate şi a SMS-urilor/ MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/ SMS-urilor/ MMS-urilor/apelurilor video recepţionate, pentru care se percepe un tarif, trebuie să conțină:

 • numărul apelat pentru fiecare apel voce/video iniţiat şi numărul către care s-a expediat un SMS/MMS sau de la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/apel video pentru care se percepe un tarif, după caz, în măsura în care furnizorul poate identifica aceste informaţii;
 • data şi ora la care s-a iniţiat fiecare apel voce/video, la care s-a expediat un SMS/MMS sau la care a fost primit un apel voce/SMS/MMS/ apel video pentru care se percepe un tarif, după caz;
 • durata fiecărei convorbiri telefonice;
 • tariful pentru fiecare convorbire efectuată şi pentru fiecare mesaj expediat sau primit, pentru care se percepe un tarif;
 • valorile totale ale apelurilor voce/video iniţiate şi a SMS-urilor/MMS-urilor expediate, precum şi a apelurilor voce/SMS-urilor/MMS-urilor/apelurilor video recepţionate pentru care se percepe un tarif, diferenţiate pe categorii de apeluri/mesaje, după caz: în aceeaşi reţea, către alte reţele pe tipuri de reţele- către (alte) reţele fixe, către (alte) reţele mobile, către anumite reţele, către numere dintr-un grup definit, internaţionale, în roaming, numere cu tarif special, apeluri dial-up pentru acces la internet;
 • numărul de minute/SMS-uri/ MMS-uri consumate şi, dacă este cazul, reportate, din fiecare categorie de resurse incluse în abonament.

Ce, cum şi unde reclami

Dacă după consultarea facturii detaliate ai în continuare nelămuriri, transmite o reclamaţie furnizorului prin mijloacele indicate în Procedura de soluţionare a reclamaţiilor, document pe care l-ai primit la încheierea contractului şi care poate fi consultat şi pe site-ul furnizorului.

Termenul maxim în care poţi contesta valoarea facturii este precizat în contract şi, de regulă, este de 30 de zile de la data emiterii facturii.

Notă! Pentru fiecare reclamaţie pe care o faci, furnizorul trebuie să-ţi comunice un număr de înregistrare.

Atenţie! Verifică în contract dacă furnizorul acceptă să nu plătești factura/suma contestată până la soluţionarea reclamaţiei sau solicită plata întregii facturi până la data scadentă, urmând ca în cazul soluţionării favorabile a sesizării să-ţi returneze suma contestată (de regulă, prin reducerea următoarei facturi).

În cazul în care esţi nemulţumit de rezolvarea sesizării adresate furnizorului, te poţi adresa Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

În această situaţie, ANCOM poate oferi consiliere şi mediere, neputând însă sancţiona furnizorul. Consultă secţiunea Sesizează ANCOM.

Facturarea incorectă poate avea mai multe cauze. Neimplementarea de către furnizorul tău a ofertei de care beneficiezi, datorată unor erori umane, poate fi una dintre ele. În general, centralele operatorilor sunt sisteme digitale, securizate, ai căror parametri sunt verificaţi permanent, ceea ce reduce semnificativ posibilitatea apariţiei unor erori de taxare a traficului cauzate de centrala operatorilor. Pe de altă parte, prevederile legale în vigoare nu abilitează ANCOM să efectueze verificări cu privire la corectitudinea înregistrării traficului de centralele operatorilor şi nici să le solicite acestora să îi pună la dispoziţie conţinutul comunicărilor efectuate de clienţi pentru verificarea corectitudinii facturării serviciilor.